eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Asfaltové pásy > Modifikované asfaltové pásy
Výrobky > Krytiny asfaltové (bitumenové) > Asfaltové (bitumenové) pásy

Výrobek: BÖRNER SK Bit 1 – PLUS >>

Vysoce kvalitní modifikovaný natavovací pás s 4-kombinovanou spřaženou vložkou s elektromagneticky nanesenou vrstvou grafitu dle evropského patentu EP 0634515.

Touto úpravou je zvýšena požární odolnost pásu BÖRNER SK Bit 1 - PLUS. Ochranný břidličný posyp je v barevném provedení „podzimní listí“. BÖRNER SK Bit 1 - PLUS se používá především pro jednovrstvou hydroizolaci na nosnou konstrukci plochých střech od minimálních sklonů.
Díky svým vlastnostem z hlediska elasticity i plasticity, v sobě spojuje výhody systémů modifikací SBS a APP. Jednou z výjimečných vlastností pásu BÖRNER SK Bit 1 - PLUS je zachování elasticity při vysokém rozsahu plasticity.
BÖRNER SK Bit 1 - PLUS modifikovaný natavovací pás s 4- kombinovanou vložkou, posyp podzimní listí, má laboratorně i praxí ověřenou mimořádně dobrou odolnost vůči působení povětrnostních vlivů a tím i proti stárnutí (odolnost vůči UV záření).
Hodnoty ohybu za studena i tepelná stabilita vysoce překračují požadavky DIN 52 133. Při provádění plochých střech se proto používá BÖRNER SK Bit 1 - PLUS modifikovaný natavovací pás jako vysoce kvalitní finální vrstva u vícevrstvých střech pro všechny sklony. Pás je ukončen pruhem s odfrézovaným břidličným posypem pro snadné a bezpečné svaření spojů.

Zpracování:

Zpracování BÖRNER SK Bit 1 - PLUS modifikovaného natavovacího pásu s 4-kombinovanou vložkou, s posypem podzimní listí se zpracovává v souladu s platnými směrnicemi pro projektování a provádění izolovaných střech – „Směrnice pro ploché střechy“ a „ABC asfaltových pásů“. Při použití mechanicky kotveného systému pokladky lze kotvit přídavné pruhy se kterými se pásy svaří. Vznikne tak zesílený spoj vysoce odolný proti sání větru a zároveň 2 x pečetěný spoj proti zatečení. Pás lze kotvit i jednoduchým systémem v dvanácticentimetrových přesazích. Podélné i příčné přesahy o šířce min 12 cm musí být homogenně svařeny.


 
Další výrobky firmy :

BÖRNER SK Bit 105
BÖRNER ELMO-flex
BÖRNER POLY-ELAST 3K S5
BÖRNER POLY-ELAST Rapid O
BÖRNER POLY-ELAST Classic PV
BÖRNER DACO KSO
BÖRNER POLY-ELAST PV200 S5
BÖRNER POLY-ELAST PV180 S4
BÖRNER POLY-ELAST Rapid U
BÖRNER DACO KSU
BÖRNER POLY-ELAST GG200 S4
BÖRNER POLY-ELAST PV180 S3
BÖRNER MONOPLEX GG200 S4
BÖRNER MULTIPLEX Therm
BÖRNER MULTIPLEX AV4
BÖRNER DACO KSD
BÖRNER ELMO-PROTECT V
BÖRNER SK Bit 105 Lochvliesbahn
BÖRNER POLY-ELAST GG200 S4
BÖRNER MONOPLEX GG200 S4
BÖRNER DACO KSB
SK Bit 105 Wurzelschutzbahn
SK Bit 105 Wurzelschutzbahn PV
BÖRNER PERFOR-Elast
BÖRNER MULTIPLEX AV4
BÖCOPLAST VS
BÖRNER PUK
BÖRNER PUK
BÖCOPUR 1K

 - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy