eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Asfaltové pásy > Modifikované asfaltové pásy
Výrobky > Krytiny asfaltové (bitumenové) > Asfaltové (bitumenové) pásy

Výrobek: BÖRNER SK Bit 105 >>

Vysoce kvalitní modifikovaný asfaltový natavovací pás s elektromagneticky nanesenou vrstvou grafitu na nosné vložce dle evropského patentu EP 0634515.

Touto úpravou je zvýšena požární odolnost pásu BÖRNER SK Bit 105.
Díky svým vlastnostem z hlediska elasticity i plasticity v sobě spojuje výhody systémů modifikací elastifikátory a plastifikátory.
Jednou z výjimečných vlastností pásu BÖRNER SK Bit 105 je zachování elasticity při vysokém rozsahu plasticity. BÖRNER SK Bit 105 natavovací modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterového rouna a ochranným břidličným posypem má laboratorně i praxí ověřenou mimořádně dobrou odolnost vůči působení povětrnostních vlivů a tím i proti stárnutí (odolnost vůči UV záření). Hodnoty ohybu za studena a tepelná stabilita vysoce překračují požadavky DIN 52 133. Při realizaci plochých střech se proto používá jako finální hydroizolační vrstva od minimálních sklonů. Do vícevrstvých skladeb hydroizolace je kompatibilní s ostatními asfaltovými pásy firmy BÖRNER. Pás je ukončen pruhem s odfrézovaným břidličným posypem pro snadné a bezpečné svaření spojů.

Zpracování:

BÖRNER SK Bit 105 natavovací modifikovaný asfaltový pás s vložkou z polyesterového rouna a posypem břidlicí se zpracovává v souladu s platnými směrnicemi pro projektování a provádění izolovaných střech – „Směrnice pro ploché střechy“ a „ABC asfaltových pásů“.
Pásy se pokládají a přivařují celoplošně. Pás se celoplošně přivaří. Podélné přesahy o šířce min. 8 cm a příčné přesahy o šířce min 10 cm musí být homogenně svařeny.

Upozornění:

Vzhledem k termoplastické vložce se nesmí pás při natavování přehřát.

Při volném položení a následném mechanickém kotvení, celoplošném nebo bodovém přivaření na podklad s následným svařením přesahů může za nízkých teplot podkladu nebo ovzduší dojít k tvoření vln.

Barevné provedení posypu:

- zelená břidlice
- podzimní listí
- červený


 
Další výrobky firmy :

BÖRNER SK Bit 1 – PLUS
BÖRNER ELMO-flex
BÖRNER POLY-ELAST 3K S5
BÖRNER POLY-ELAST Rapid O
BÖRNER POLY-ELAST Classic PV
BÖRNER DACO KSO
BÖRNER POLY-ELAST PV200 S5
BÖRNER POLY-ELAST PV180 S4
BÖRNER POLY-ELAST Rapid U
BÖRNER DACO KSU
BÖRNER POLY-ELAST GG200 S4
BÖRNER POLY-ELAST PV180 S3
BÖRNER MONOPLEX GG200 S4
BÖRNER MULTIPLEX Therm
BÖRNER MULTIPLEX AV4
BÖRNER DACO KSD
BÖRNER ELMO-PROTECT V
BÖRNER SK Bit 105 Lochvliesbahn
BÖRNER POLY-ELAST GG200 S4
BÖRNER MONOPLEX GG200 S4
BÖRNER DACO KSB
SK Bit 105 Wurzelschutzbahn
SK Bit 105 Wurzelschutzbahn PV
BÖRNER PERFOR-Elast
BÖRNER MULTIPLEX AV4
BÖCOPLAST VS
BÖRNER PUK
BÖRNER PUK
BÖCOPUR 1K

 - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy