eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Krytiny z betonových tašek > Tašky a tvarovky střešního systému

Výrobek: Sněholam >>

Sněholam se skládá z nosných tašek opatřených závěsným hákem, mříží sněholamu a ze spojovacích svorek. V oblasti s větším sněhovým zatížením, příp. nad vstupy a komunikace se doporučuje použít sněholamy dle následujících zásad:

- závěsnou lať nosných tašek dodatečně přibít nebo přichytit vruty
- každá třetí taška musí být nosná a umísťuje se v blízkosti krokve
- mříže se navazují v místech nosných tašek nýtováním a spojovací svorkou, která se přinýtuje k oběma mřížím
- sněholam musí být průběžný, v místech s větším sněhovým zatížením se umísťuje v každé čtvrté řadě po celé výšce střechy
- pokud se sněholamy umísťují jen na části střechy, je nutné v dalších řadách délku sněholamu z obou stran zakracovat pod úhlem 60° vzhledem k předchozí řadě sněholamu
- účinnost sněholamů se zvyšuje použitím tašky protisněhové, příp. protisněhové zábrany
- nosné tašky sněholamu neumísťovat v první řadě u okapu.

Technické parametry
Nosná taška sněholamu
- materiál: pozink. ocel s povrchovou úpravou
- rozměry: 420×330 mm
- krycí šířka: 295 mm
- hmotnost: 2 520 g
- potřeba: každá třetí taška

Mříž sněholamu
- materiál: pozinkovaná ocel
- délka: 1770 mm
- výška: 200 mm
- hmotnost: 2 860 g
- potřeba: podle projektu

Spojovací svorka
- materiál: pozinkovaná ocel
- délka: 60 mm
- potřeba: 2 ks na 1 ks mříže sněholamu


logo

KM Beta a.s.
 
Další výrobky firmy KM Beta a.s.:

KM BETA Standard
KMB HODONKA
KM BETA Elegant
KM BETA Briliant
KM BETA BOBROVKA Elegant
Hřebenáč KM BETA
Taška okrajová
Taška protisněhová
Taška větrací
Taška prostupová
Taška kolektorová
Taška půlená
Taška pultová
Taška lomená a úžlabní
Taška hromosvodová
Hřebenáč hromosvodový
Taška okrajová - Bobrovka
Taška větrací - Bobrovka
Taška větrací zdvojená - Bobrovka
Taška okapní - Bobrovka
Taška okapní zdvojená - Bobrovka
Taška hřebenová - Bobrovka
Taška hřebenová zdvojená - Bobrovka
Hřebenová ucpávka
Koncový hřebenáč
Koncový hřebenáč - ozdobný
Křížový hřebenáč - Y
Křížový hřebenáč - X
Křížový hřebenáč - T
Protisněhová zábrana
Sněholam
Střešní lávka
Taška plastová prosvětlovací
Taška plastová odvětrací - VENT-FIX
Taška plastová anténní
Příchytka tašky KM BETA
Samolepicí pás
Ochranná větrací mřížka
Ochranný větrací pás
Hliníkový pás úžlabí
Okapní plech
Měděný pás úžlabí
Těsnicí lišta úžlabí
Těsnicí pás úžlabí
Střešní okno výstupní KMB Beta
Střešní okno výstupní
Top-Flex
Krycí lišta Top-Flex
Hřebenová lišta kartáčová
Držák hřebenové latě
Univerzální větrací pás hřebene a nároží
Příchytka hřebenáče
Hřebenová ucpávka
Nárožní lišta kartáčová
Držák nárožní latě
Spojovací materiál
KM BETA CIHLA NF
KM BETA CIHLA NF štípaná
KM BETA CIHLA VF
KM BETA CIHLA VF štípaná
KM BETA CIHLA 2DF
KM BETA KVÁDR 4DF
KM BETA KVÁDR 5DF
KM BETA KVÁDR 8DF
KM BETA OBKLADOVÁ CIHLA
KM BETA PÁSEK
KM BETA PŘEKLAD VP2R
KM BETA PŘEKLAD VP8R

Sněholam - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy