eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Střešní fólie pro šikmé střechy > Těsnící a spojovací program pro parotěsné fólie

Výrobek: VARIO KB (DIFUNORM-VARIO K) >>

Lepicí páska se používá pro vzduchotěsné spojení přesahů parobrzdy VARIO KM ve vodorovném i svislém směru.

Oboustranná lepicí páska
Tepelná odolnost -30 °C až +120 °C

Charakteristika výrobku:

Systém parobrzdy VARIO sestává z difúzně propustné fólie na bázi polyamidu (PA) VARIO KM s proměnnou ekvivalentní difúzní tloušťkou, dále z lepící pásky VARIO KB a těsnící polyuretanové pěnové pásky VARIO DB.

Použití:

Parobrzda VARIO KM je vhodná do všech konstrukcí stěn, stropů a střech. Zvláště tam, kde je nutné omezit úniky teplého vzduchu z interiéru (vzduchotěsnost) a namáhání těchto konstrukcí migrující vlhkostí z interiéru do exteriéru.
Podle tepelně vlhkostních podmínek během roku dokáže parobrzda VARIO KM přizpůsobit svoje vlastnosti:
- ekvivalentní difúzní tloušťka rd dosahuje až 5m při zvýšené realtivní vzdušné vlhkosti interiéru
- při snížení relativní vlhkosti v interiéru ekvivalentní difúzní tloušťka rd klesá až na 0,2 m, tj. umožňuje vysychání případné vlhkosti ve střešním plášti do interiéru.
Tyto vlastnosti jsou výhodné u novostaveb, velmi pozitivní vliv mají u dřevostaveb. U stávajících objektů při změně jejich užívání chrání konstrukci proti výrazným změnám v cyklu střídání vlhkosti během roku a eliminuje tak zvýšené vlhkostní namáhání. Výhodné je použití systému při obnově tepelné izolace a ostatních vrstev stávajícího střešního pláště bez požadavku přístupu z užívaného interiéru. Tj. parobrzdu lze ukládat z vnější strany přes krokve (na vnější stranu vnitřního obkladu). Parobrzda se klade
rovnoběžně s okapovou hranou s přesahy 100 mm slepené VARIO KB lepící páskou, přichycuje se sponkami do dřevěných konstrukcí, spoje se přitlačují dřevěnými latěmi.
Ke kovovým lištám lze připevnit pomocí oboustranné lepící VARIO KB. Mezi krokvemi doporučujeme prověsit i 1 cm.
Lepící páska VARIO KB zajišťuje kvalitní spojení jednotlivých pásů parobrzdy VARIO KM.
Těsnící páska VARIO DB splňuje požadavky na těsné napojení parobrzdy přes lišty na okolní konstrukce (štíty, komínové zdivo, půdní nadezdívky, prostupy ap.). Min. teplota okolního vzduchu při aplikaci VARIO DB je 0°C.
Systém parobrzdy VARIO přispívá k omezení výměny vzduchu mezi vytápěným a nevytápěným prostorem, ovlivňuje celkovou energetickou bilanci budov. Maximálního využití proměnlivé difúzní propustnosti lze dosáhnout použitím vnitřního obložení s ekvivalentní difúzní tloušťkou rd cca 2 m. Systém parobrzdy není vhodný pro budovy s vyšším vlhkostním zatížením (relativní vlhkost nad 50 %). V těchto případech doporučujeme použití systému vhodné parozábrany po konzultaci s odborníkem v oblasti stavební fyziky. Při dodržení podmínek konstrukčního návrhu, realizace a ověření tepelně technickým výpočtem je životnost parobrzdy až 50 let.


logo

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
 
Další výrobky firmy Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.:

Akustické desky ISOVER SSP2 (P3/V)
ISOPHEN / UNI-KOM
ORSIL - ORSIK
ORSIL - ORSET
ORSIL - ORSTROP
ISOVER DOMO
ISOVER RIO
ISOVER PIANO
ORSIL UNI
ISOVER-MERINO
ISOVER ROLLINO
ORSIL N
ORSIL T
ORSIL T-P
ORSIL N/PP
ISOVER TANGO
ISOVER TDPT
ORSIL NF
ORSIL TF
FASSIL
HARDSIL
ORSIL S
ORSIL T-SD
ORSIL T-AK
Akustické desky ISOVER SSP2 (P3/V)
Lamelový pás ORSTECH LSP H
Lamelový pás ORSTECH LSP ST
Rohož ORSTECH LP 65
Rohož ORSTECH DP 65
Rohož ORSTECH DP 80
Rohož ORSTECH DP 100
Deska ORSTECH 45
Deska ORSTECH 65
Deska ORSTECH 90
Deska ORSTECH 110
ORSIL PAS
ORSIL KLIMAROL
Rohož ML-3
ISOVER trubice IS-H/A
VARIO KM (DIFUNORM-VARIO)
VARIO DB (DIFUNORM-VARIO D)
Styrodur 2500 C
Styrodur 2800 C
Styrodur 3035 CN
Styrodur 3035 CS
Styrodur 4000 CS
Styrodur 5000 CS

VARIO KB (DIFUNORM-VARIO K) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy