eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Kotvící materiál > Kotvící materiál

Výrobek: Chemické kotvy do betonu – bezpečně ukotveno? >>

Použití a výhody chemických kotev

Kdybychom měli popsat dvěma slovy vývoj stavebnictví za poslední dva tři roky, byly by to krize a chemické kotvy. Mají tato zdánlivě odlišná témata něco společného? Ano, více než je na první pohled patrné. Úspory nákladů a tlak na zvyšování efektivity jsou vždy průvodními jevy recese hospodářství.

Univerzálnost pro nižší skladové zásoby
Chemické kotvy lze využít pro dodatečné vlepování žebírkové výztuže, lepení kotevních šroubů do betonu, kamene, plných i dutých cihel, ale také do pórobetonu. Široké možnosti uplatnění potvrzují univerzální použití chemické malty, díky které lze s jedním typem kotvy pokrýt většinu běžných aplikací. Jedna chemická kotva – jeden sklad – nižší náklady na objednávání, skladování, ale také minimalizace lidských chyb při volbě správné kotvy pro danou aplikaci. V praxi si stavbaři, montážníci a řemeslníci vystačí se dvěma druhy chemické malty, v krajním případě si vystačí pouze s jednou. Ideální kombinací je jedna chemická kotva (obvykle polyester) do materiálů s nižší pevností a vysokopevnostní malta (epoxyakrylát, čistý epoxid nebo vinylester) pro kotvení velkých zátěží do betonu.

Certifikace ETA je až na prvním místě
Pokud pomineme rozdílné vlastnosti chemické malty dané odlišným chemickým složením a jeho vlivem na smrštitelnost, schopnost tuhnutí v nízkých teplotách nebo možnost aplikace do mokrého betonu pak nejzásadnější jsou hodnoty zatížení. Výtažné síly a vlastnosti chemických kotev jsou podrobně zdokumentovány v Evropském technickém osvědčení tzv. certifikátu ETA. V certifikátu ETA se zvídavý řemeslník dozví charakteristické zatížení v tahu a ve smyku, koeficienty pro výpočet dovoleného zatížení, vliv vzdálenosti kotev od okraje nebo mezi sebou, vliv hloubky kotvení a třídy oceli na výtažné síly a podmínky, za kterých lze dosáhnout deklarovaných výtažných sil a vlastností. Existence certifikátu ETA a znalost dovoleného zatížení by měla být první otázkou na dodavatele chemických kotev, protože v případě správného montážního postupu má stavebník záruku funkčnosti a trvanlivosti kotevního spoje. V opačném případě se pak montážník vystavuje nemalému finančnímu riziku při selhání kotevního prvku. Je dobré být dopředu připravený na požadavek doložení certifikátů stavebním dozorem, investorem, bezpečnostním technikem nebo úředníkem při kolaudaci.

Výkon vs. cena
Než začneme porovnávat jednotkovou cenu za náplň chemické malty od různých dodavatelů, měli bychom vzít v úvahu objem jedné náplně. Na trhu existují totiž rozdílné objemy kartuší např. 300, 330, 350, 385, 410, 585 ml atd. Při porovnávání ceny je vhodnějším ukazatelem cena za 1 ml než za jednotlivé balení. Nezanedbatelný vliv na výslednou cenu má také směšovací tryska. Někteří dodavatelé přibalují automaticky dvě trysky k náplni a naopak jiní je účtují zvlášť. Asi nejběžnějším způsobem je porovnání ceny za jeden kotevní spoj, který vedle chemické malty obsahuje také kotevní šroub z galvanicky pokovené oceli nebo z nerezu. Zde se již projeví vliv kompletní dodávky, protože např. kotevní šroub z nerezu několikanásobně převyšuje cenu malty a má tedy podstatnější vliv na konečnou cenu za kotevní prvek.
Profesionální dodavatelé se vyznačují tím, že na základě hodnot daných certifikátem ETA jsou schopni navrhnout kotevní spoj s ohledem na projektantem požadovanou výtažnou sílu. Při návrhu kotvení se berou v úvahu vedle výtažných sil při vytržení kotvy nebo betonového kužele, hodnoty porušení oceli, vliv hloubky kotvení a navíc i třída oceli. Kombinací těchto parametrů lze dosáhnout optimálního návrhu, který splní požadavky dané statikem a zároveň není předimenzovaný čímž je dosaženo příznivé ceny.

Bezpečně ukotveno
I přes všeobecně rozšířené použití chemických kotev, jsou znalosti o nich spíše praktického rázu. V případě návrhu namáhaných spojů, řešení otázek vhodnosti do tažené nebo tlačené zóny případně aplikace s důrazem na bezpečnost, doporučujeme se obrátit na zkušené odborníky. Praktickou trhací zkouškou ocejchovaným trhacím zařízením přímo na stavbě lze ověřit teoreticky vypočítané hodnoty výtažných sil a tím získat jistotu bezpečného kotvení. Certifikát ETA, osvědčení o třídě betonu a protokol o trhací zkoušce jsou maximální zárukou kvalitního ukotvení jak pro realizační firmu, tak i pro investora. Až budete příště používat chemické kotvy požádejte svého dodavatele o certifikát ETA a zjistěte si jeho kompetenci při návrhu chemického kotvení.


Katalogový list >>


 
Další výrobky firmy :

Ocelové průvlakové kotvy

 - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy