eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Kotvící materiál > Kotvící materiál

Výrobek: Ocelové průvlakové kotvy >>

Ocelové průvlakové kotvy pro kotvení patek, trámů, konzolí do betonu

Průvlakové kotvy jsou jedním z nejoblíbenějších typů ocelových kotev. S takovou oblíbeností jde nevyhnutelně ruku v ruce riziko použití levných a méně kvalitních výrobků i tam, kde se od kotevního prvku vyžaduje maximální spolehlivost a bezpečnost. Stavebníci a řemeslníci by si měli uvědomit, že ačkoliv mohou tuto jednoduchou kotvu znát velice dobře, je velký rozdíl mezi levným a certifikovaným výrobkem.

Každý dnes zná průvlakovou kotvu. Často zákazníka, poté co si ověří, že disponujete kotvami v daných rozměrech, zajímá výhradně otázka „Kolik to stojí?“ Kdyby cena byla to jediné, na čem záleží úspěšné kotvení, potom by všichni kupovali co nejlevnější (v naprosté většině to znamená i nejnekvalitnější) výrobky. Zamysleme se nad tím, že cena zdaleka není to jediné, na čem při kotvení záleží. Vedle obecně známých vlastností průvlakových kotev vám ukážeme skutečné výhody prvotřídního výrobku, za které se opravdu vyplatí připlatit – mnohdy jen o pár korun více.

Pro svou jednoduchost, širokou nabídku délek, průměrů a provedení (galvanické pokovení, žárový zinek a nerez) jsou průvlakové kotvy nejrozšířenějším kotevním prvkem nejen u nás, ale i ve světě. Kvůli jejich relativně malému rozpínacímu kroužku (prstýnku) jsou určeny převážně pro kotvení do betonu nebo do tvrdého kamene – v tomto případě však musí být dostatečná vzdálenost kotvy od jeho okraje. Do cihelného zdiva se kotvení pomocí průvlakových kotev nedoporučuje, protože by mohlo dojít k porušení materiálu a k jejich vytažení.

Správnou montáží k maximálnímu zatížení
Stejně jako u ostatních kotev, kde záleží na jejich momentu utažení, jsou i průvlakové kotvy schopny přenášet větší zatížení v tahu, než se kterým se původně počítalo, díky možnosti prvek více utáhnout – čím je moment utažení větší, tím více se roztáhne expanzní kroužek. Pokud je však moment utažení větší, než je předepsaná hodnota výrobce může dojít ke zkrácení životnosti kotvy. Výrobci, kteří se rozhodli podstoupit doslova „martyrium“ nutné k získání Evropského technického schválení (ETA), které spočívalo mimo jiné v nespočtu testů, poskytují dnes ke každé kotvě také údaj o doporučeném momentu utažení, na který se můžete bez obav spolehnout. Když už se zmiňujeme o Evropském technickém schválení, tak mnoho stavebníků bere certifikát ETA za samozřejmost, zejména pak u kotev určených k bezpečnému kotvení v náročných aplikacích. Nicméně v době, kdy byl tento certifikát vyvíjen, tak každý, kdo se na tomto procesu podílel, dobře věděl, že prokázání kvality kotvy v tak široké škále extrémně náročných testů bude velice obtížné a že tento certifikát získá pouze hrstka skutečně prvotřídních výrobků.

Jaký je rozdíl mezi certifikovanou a necertifikovanou průvlakovou kotvou?
Tak například v únosnosti. Správné fungování kotvy v případě, že se objeví trhlina v základním materiálu, závisí na velikosti tření mezi kuželíkem a prstýnkem, která musí být nižší než velikost tření mezi prstýnkem a samotným materiálem (betonem). Pokud je tomu naopak, hrozí vytržení kotvy. Kromě okázalých výstupku a „zubů“ na expanzním kroužku, které slouží k „zakousnutí se“ do betonu, musí být také zúžený povrch kuželíku hladký a celistvý. Obou těchto vlastností lze snáze dosáhnout lisováním za studena než obráběním, při kterém se na kuželíku objevují rýhy kladoucí větší odpor při tření s prstýnkem, což vede k nežádoucímu vytažení kotvy. Toto je pouze jedna z výhod kotev s certifikátem. Koneckonců v praxi se setkáme jen s velmi málo případy, kdy únosnost nehraje roli.

Která varianta je nejlepší?
Tam, kde jiné kotvy nabízejí mnoho různých variant, průvlakové kotvy mají jen jednu (s jednou či dvěma výjimkami).

Průvlaková kotva s prodlouženou délkou závitu
V praxi je hlavním důvodem pro použití této kotvy situace, kdy se pracovník instalující kotvu náhodou trefí na výztuž a není čas shánět se po mistrovi nebo stavbyvedoucím. Místo toho, aby šla většina kotvy do betonu, je ukotvena pouze do mělkého otvoru nad prutem výztuže, a vyčnívající závit kotvy se pak prostě a jednoduše uřízne bruskou. Nemusíme snad podotýkat, že se jedná přímo o trestuhodnou nedbalost! Vlastnosti kotvy pak ani náhodou nedostojí svým „papírovým“ parametrům, což může mít až katastrofické důsledky.

Průvlaková kotva se dvěma expanzními prvky
Nabízí o něco lepší hodnoty výtažných sil než varianta s jedním prvkem. Maximální síla každé kotvy s expanzním prvkem je v možnosti působení co nejhlouběji v betonu. Druhý prstýnek, obvykle o něco menší a pracující s menším expanzním kuželíkem, je blíže povrchu, a tak kotvě nijak znatelně více nepřilepšuje. Zcela určitě to neznamená zdvojnásobení výkonu kotvy!

Volitelná hloubka ukotvení
Poměrně užitečnou variantou nabízenou některými výrobci je kotva s alternativními kotevními hloubkami při zachování stejné délky kotvy. To umožňuje zvýšit tloušťku kotveného předmětu – sníží se však hodnota doporučeného zatížení. Naopak snížená kotevní hloubka by neměla být použita při kotvení tenkých předmětů, protože by kotva mohla zbytečně vyčnívat.

Ochrana před poškozením závitu během instalace
Jiným klíčovým parametrem je pozice matice při zatloukání kotvy. Ideálně by měla být na kotvě našroubována tak vysoko, aby vyčníval pouze hrot kotvy. Ten je součástí většiny kvalitních produktů proto, aby chránil závit před poškozením kladivem. Maximalizujeme tak možnou kotevní hloubku a tedy i výkon.

Demontáž?
Často se zapomíná na fakt, že na rozdíl od jiných druhů kotev se průvlakové kotvy nedají demontovat. Je takřka nemožné kotvu vytáhnout bez poškození betonu. Existuje-li tedy možnost, že kotvený předmět bude třeba v budoucnu přemístit nebo odstranit – např. stroje ve výrobní hale, je nasnadě vyvrtat pro kotvu o něco hlubší otvor, aby se po odstranění matky dala celá zarazit do země. Následně se otvor muže zalít řídkou maltou, abychom vzniklou nerovnost vyrovnali.

Závěrem se dá říci, že průvlaková kotva je přímočarý kotvící prvek dosahující vynikajících výsledků v celé řadě aplikací. Pokud je pečlivě vybrána ta kvalitní s certifikátem, pak poskytuje spolehlivé a bezproblémové kotvení.

Další informace o průvlakových ocelových kotvách do betonu.


WH-KOTE, spol. s r.o.


K Děrám 176/2


142 00 Praha 4


http://www.wh-kote.cz/Autor: Marcel HrubýKatalogový list >>

 
Další výrobky firmy :

Chemické kotvy do betonu – bezpečně ukotveno?

 - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy