eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Tepelné izolace z minerálních vláken > Kontaktní fasády

Výrobek: Frontrock MAX E >>

Izolační deska s podélnou orientací vláken a vyztuženou horní vrstvou určena pro použití v kontaktních zateplovacích systémech (pod omítkové povrchové úpravy)

Frontrock MAX E
NOVINKA: TUHÁ DVOUVRSTVÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKA

Popis výrobku
Tuhá deska z kamenné vlny (minerální plsti) s integrovanou dvouvrstvou charakteristikou, pojená organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizovaná. Horní velmi tuhá vrstva o tloušťce do 20 mm zabezpečuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Tato strana, označená nápisem “TOP ROCKWOOL”, se musí osadit směrem ven od fasády!
Oblast použití
Deska Frontrock MAX E je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS). Deska je určena pro použití v systémech ETICS mechanicky kotvených s doplňkovým lepením. Ke kotvení tepelně izolačních desek Frontrock MAX E je nutno použít hmoždinky určené pro kotvení ETICS – ejotherm STR U a podkladní talíře VT 90 či SBL 140 plus. V případě aplikace hmoždinek od jiných výrobců musí použité šroubovací hmoždinky splňovat kvalitativní parametry výše uvedených hmoždinek a podkladních talířů. Při aplikaci těchto hmoždinek je nutno postupovat dle technologických postupů výrobců těchto hmoždinek. Při instalaci hmoždinek zejména v oblastech nároží objektu je nutno vycházet z platných předpisů pro stanovení šíře nárožní oblasti. Při aplikaci desek Frontrock MAX E doporučujeme postupovat v souladu s “Montážním návodem pro použití desek Frontrock MAX E v systémech ETICS”. Pro izolaci ostění v tloušťkách 20 – 60 mm se použijí desky Fasrock.

Vlastnosti kamenné vlny Rockwool
Tepelně izolační schopnosti. Nehořlavost – ochrana proti šíření plamene a požáru. Zvuková pohltivost. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti – deska je v celém objemu hydrofobizovaná. Paropropustnost. Rozměrová stálost. Odolnost proti alkáliím.
Balení
Desky Frontrock MAX E jsou baleny do polyetylénové fólie s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku. ROCKWOOL je zapojen do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů „Systém tříděného sběru v obcích EKO-KOM“.


logo

ROCKWOOL, a.s.
 
Další výrobky firmy ROCKWOOL, a.s.:

WM 105
Conlit DUCTROCK 60
Conlit DUCTROCK 90
Conlit DUCTROCK 120
Larock 65 ALS
Pipo
Pipo ALS
ProRox WM 80
ProRox WM 100
WM 80
WM 80 ALU
Techrock 60
Techrock 80
Techrock 100
Techrock 120
Techrock 150
Klimafix
Klimarock
Larock 40 ALS
Larock 55 ALS
Steprock ND
Steprock - dilatační pásek
Techrock 40
Steprock HD
Monrock MAX E
Dachrock
Fasrock
Fasrock L
Varirock
Megarock
Rockmin
Airrock ND pro ROCKPROFIL
Multirock
Airrock ND
Airrock LD
Airrock HD

Frontrock MAX E - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy