eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Izolační nátěry a stěrky > Izolační nátěry a stěrky

Výrobek: IZOETRIN >>

dvousložková hydroizolační sanační hmota s krystalizací

Oblast použití:
IZOETRIN je určen pro tlakové i netlakové hydroizolace betonových a železobetonových konstrukcí (jímky, šachty, kolektory, podlahy, sklepy, vodojemy), izolace pod obklad a dlažbu, izolace proti ropným látkám, je použitelný i jako adhezní můstek pro dodatečné betonáže.
Proniká do podkladu a mikroskopické póry v podkladu utěsňuje krystalizací. Zajišťuje nepropustnost betonové konstrukce proti tlakové vodě, zemní vlhkosti, kapilární vzlínavosti a průniku ropných látek. Lze jej použít i jako sanační maltu po smíchání s křemičitým pískem různé zrnitosti v předepsaném poměru. Je určen na nevyzrálé mokré betony a omítky.

Zpracování:
IZOETRIN se aplikuje jako hydroizolační nátěr, hydroizolační sanační malta a hydroizolační rychleschnoucí tmel. Hydroizolační nátěr IZOETRIN se nanáší na pevný, soudržný, neporušený podklad zbavený veškerých nesoudržných nebo narušených částí, nátěrů a zvlhčený pro proces krystalizace ve 2 vrstvách. Povrch podkladu musí umožňovat nanesení souvislé vrstvy a nesmí být zamaštěný.
Hmota pro první vrstvu se připraví smícháním suché a tekuté složky s vodou v hm. poměrech 5 : 1 : 2. Hmota pro druhou, finální vrstvu se připravuje v předepsaném poměru 5 : 1 : 1. Druhá vrstva se nanáší nejdříve 4 hodiny po nanesení první vrstvy. Nářadí je nutné ihned po ukončení práce umýt vodou. Hotový nátěr je nutné každých 12 hod. po dobu 2 dnů po aplikaci zvlhčovat vodou. Nátěr lze zatížit vodou po 5 dnech při teplotě 15°C - 20°C.
Podrobný pracovní postup je zpracován v samostatném dokumentu Technické podmínky.

Spotřeba:
1,0 - 1,2 kg/m² ve dvou vrstvách


 
Další výrobky firmy :

SANAKRYL TOP
SANAKRYL UV
ETERNAL mat akrylátový
FORTE BAK
ETERNAL antikor akrylátový
ETERNAL antikor alkydový
ETERNAL antikor special
ETERNAL na radiátory
ETERNAL na dřevo napouštědlo
ETERNAL na dřevo základní
ETERNAL PUR lak
ETERNAL lazura silnovrstvá
ETERNAL lazura tenkovrstvá
ETERNAL PUR lak
ETERNAL IN stop
ETERNAL IN
ETERNAL IN plus
ETERNAL na střechy
SANAKRYL TOP
SANAKRYL UV
FORTISOL
SANATHERM O akrylátová omítkovina
SANATHERM O silikonová omítkovina
FORTE penetral

 - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy