eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Izolační nátěry a stěrky > Izolační nátěry a stěrky
Výrobky > Barvy a laky > Barvy a laky

Výrobek: SANAKRYL TOP >>

hydroizolační stěrková hmota pro ochranu, opravy a sanace plochých střech z asfaltových pásů a střešní izolační PUR pěny

Oblast použití:
SANAKRYL TOP je určen k ochranným nátěrům nové střešní izolační PUR pěny, asfaltových pásů, lepenky. Není určen k údržbě a opravě fóliových krytin.
Hydroizolační hmota SANAKRYL TOP se nanáší v tekutém stavu a po zaschnutí vytváří samostatnou trvale pružnou bezešvou hydroizolační fólii s minimální nasákavostí, splňující nároky na dlouhodobé zatížení vodou a povětrnostními vlivy.
SANAKRYL TOP spolu s výztužnou tkaninou tvoří hydroizolační systém pro opravu plochých střech se spádem min. 1° a dlouhodobým zatížením vodou, maximálně však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí. V tomto systému je SANAKRYL TOP určen jako základní kotvicí i jako finální uzavírací vrstva. Tento systém se používá k ochraně, údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů.
SANAKRYL TOP je možné použít na střechách ve sklonu do 15° i v požárně nebezpečném prostoru.

Zpracování:
SANAKRYL TOP se nanáší na podklad očištěný od mechanických nečistot a odmaštěný (doporučuje vysokotlaké mycí zařízení a roztok saponátu) vyspravený, suchý. Savé podklady a starou asfaltovou krytinu je nutné napenetrovat FORTE penetralem při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 až 30°C. Nanáší se ve 2 až 3 vrstvách podle druhu úpravy, s technologickou přestávkou 12 hodin při 20°C. Poslední vrstva je provádí pouze válečkem. SANAKRYL TOP je určen pro střechy s minimálním spádem 1° a s dlouhodobým zatížením vodou - nejdéle však 6 měsíců nepřetržitě bez vyschnutí.
Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném aplikačním předpisu Hydroizolace. Aplikačním firmám doporučujeme účastnit se odborného školení za účelem získání "Osvědčení výrobce", opravňující vyškolenou firmu k aplikaci uvedené hmoty.
Seznam osob oprávněných k provádění školení v ČR obdržíte v obchodním odd. výrobce. Dlouhodobé záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování odborného školení. Získané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí.

Spotřeba:
0,5 - 1,0 kg/m² - ochranný nátěr
2,5 - 3,0 kg/m² - hydroizolační systém s tkaninou
1 kg/m² – PUR pěna


 
Další výrobky firmy :

SANAKRYL TOP
SANAKRYL UV
ETERNAL mat akrylátový
FORTE BAK
ETERNAL antikor akrylátový
ETERNAL antikor alkydový
ETERNAL antikor special
ETERNAL na radiátory
ETERNAL na dřevo napouštědlo
ETERNAL na dřevo základní
ETERNAL PUR lak
ETERNAL lazura silnovrstvá
ETERNAL lazura tenkovrstvá
ETERNAL PUR lak
ETERNAL IN stop
ETERNAL IN
ETERNAL IN plus
ETERNAL na střechy
SANAKRYL UV
FORTISOL
IZOETRIN
SANATHERM O akrylátová omítkovina
SANATHERM O silikonová omítkovina
FORTE penetral

 - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy