eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Stavebnicové komínové systémy > Stavebnicové komínové systémy

Výrobek: Komínový systém UNI*** PLUS >>

Komínový systém UNI*** PLUS je vícevrstvý komínový systém se zadním odvětráním.

Je vhodný pro připojení spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva. Jedná se o komín odolný vůči vlhkosti a může být proto v kombinaci s běžnými spotřebiči paliv plánovitě provozován v mokrém provozním režimu. Je určen pro podtlakový provoz.
Konstrukčně je složen z komínové tvárnice, izolační rohože a keramické vložky typ UNI***.

Oblast použití:

Komínový systém UNI*** PLUS je použitelný pro všechny druhy paliv a běžných spotřebičů, které nevytvářejí ve spalinové cestě přetlak odváděných spalin a to jak v suchém, tak i v mokrém provozu. Vzhledem k tomu, že firma Schiedel reagovala na současné trendy ve vývoji kondenzační techniky zavedením nových speciálních komínových systémů, AVANT PRIMO a ABSOLUT, které jsou prioritně určeny právě pro připojení nízkoteplotních a kondenzačních kotlů, použití systému UNI*** PLUS v kombinaci s kondenzačními spotřebiči již nedoporučujeme. Tomu odpovídá i nový systém poskytování záruk.


Základní konstrukční prvky

Komínová tvárnice s kanálky zadního odvětrání izolačních rohoží
Pevnost: min. 4 MPa
Výška: 330 mm

Šamotové vložky

výška: 330 mm - základní vložka
výška: 660 mm - tvarovky
tl. stěny: 15 mm - 45 mm
průměr: 120 - 600 mm

Izolační rohože

objem. hmotnost: min. 90 kg/m³
třída pož. odolnosti: (DIN 4120) A1
součinitel tep. vodivosti (100°C): 0,044 W/m²K

Konstrukční uspořádání
Komínová tvárnice tvoří nosný prvek systému. Je samonosná a nesmí být svazována (musí být oddilatována) s ostatními konstrukcemi stavby (stropy, stěny, příčky, podlahy). Předepsané otvory se do tvárnic vyřezávají úhlovou bruskou. Kanálky zadního odvětrání slouží k provětrávání izolačních rohoží a zabrání tak jejich zvlhnutí a ztrátě tepelně - izolačních vlastností.
Kanálky nejsou určeny pro vedení instalací ani pro provedení statického zajištění.
Keramické vložky se v systému osazují tzv. ''po vodě'' a vzájemně se spojují dodávanou spárovací hmotou. Spáry se na vnitřní straně začišťují houbičkou tak, aby byly zcela vyplněny. Izolační rohože se sestavují ze dvou částí. Jejich spoj musí být vždy na středu stěny tvárnice.
Ke komínovému systému se dodává příslušenství, které může být použito dle jednotlivých typů paliv nebo spotřebičů.


logo

Schiedel - Komínové systémy
 
Další výrobky firmy Schiedel - Komínové systémy:

Komínový systém AVANT PRIMO
Komínový systém ABSOLUT
Komínový systém KOMBI
Komínový systém MULTI
Komínový systém TechnoStar 3000

Komínový systém UNI*** PLUS - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy