eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Penetrační, sanační a injektážní materiály > Penetrační, sanační a injektážní materiály
Výrobky > Stěrky, lepidla a nátěry pro vodotěsné izolace > Stěrky, lepidla a nátěry pro vodotěsné izolace

Výrobek: SANAKRYL UV >>

Hydroizolační stěrková hmota pro opravy a sanace plochých a šikmých střech z asfaltových pásů a plechové a vláknocementové krytiny.

SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravám starších střešních krytin z asfaltových pásů, k ochranným a sanačním střešním nátěrům vláknocementových desek, nezkorodovaného pozinkovaného plechu a ocelového plechu natřeného antikorozním nátěrem. Po zaschnutí vytváří trvale pružnou bezešvou hydroizolační folii s dlouhodobou životností na povětrnosti. Vlastní folie se vyznačuje výbornou odolností proti degradaci UV zářením a chemickými spady a stálou pružností i při nízkých teplotách. Možnost opakované regenerace prodlužuje životnost této folie a umožňuje i okamžité opravné zásahy v případě mechanického poškození. Je vhodný též pro dokončovací úpravy a ochranné nátěry nových asfaltových pásů. Lze jej použít po předchozí penetraci i na betonové a zděné střešní doplňky (atika apod.).
SANAKRYL UV je určen k údržbě a opravě střech se sklonem minimálně 3° a maximálně 60°. Není určen k údržbě a opravě fóliových krytin. Bez předchozí konzultace s výrobcem se nedoporučuje přímá aplikace na beton!

Zpracování:

SANAKRYL UV se nanáší na připravený povrch (očištěný od mechanických nečistot, odmaštěný, vyspravený, suchý, napenetrovaný FORTE penetralem – u savých podkladů) s přestávkou mezi nátěry min. 4 hod. Počet nátěrů se liší podle druhu použití. Více najdete na – „doporučené pracovní postupy“. SANAKRYL UV je možné aplikovat při teplotě okolí a podkladu v rozmezí +8°C až +30°C. Pro vlastní aplikaci se SANAKRYL UV nesmí ředit. U vícevrstvých aplikací se poslední vrstva nanáší výhradně válečkem.
Podrobný pracovní postup aplikace je zpracován v samostatném aplikačním předpisu Sanace střech. Aplikačním firmám doporučujeme účastnit se odborného školení za účelem získání "Osvědčení výrobce", opravňující vyškolenou firmu k aplikaci uvedené hmoty. Seznam oprávněných osob k provádění školení v ČR obdržíte v obchodním odd. výrobce. Dlouhodobé záruky poskytuje výrobce pouze po absolvování odborného školení. Získané osvědčení umožňuje také bezplatné využívání poradenské služby a technického posouzení stavu objektů u větších investičních akcí.


 
Další výrobky firmy :

SANAKRYL TOP
ETERNAL mat akrylátový
FORTE BAK
ETERNAL antikor akrylátový
ETERNAL antikor alkydový
ETERNAL antikor special
ETERNAL na radiátory
ETERNAL na dřevo napouštědlo
ETERNAL na dřevo základní
ETERNAL PUR lak
ETERNAL lazura silnovrstvá
ETERNAL lazura tenkovrstvá
ETERNAL PUR lak
ETERNAL IN stop
ETERNAL IN
ETERNAL IN plus
ETERNAL na střechy
SANAKRYL TOP
SANAKRYL UV
FORTISOL
IZOETRIN
SANATHERM O akrylátová omítkovina
SANATHERM O silikonová omítkovina
FORTE penetral

 - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy