eStřechy.cz   -   výrobky
Výrobky > Tepelné izolace z minerálních vláken > Podlahy
Výrobky > Tepelné izolace z minerálních vláken > Ploché střechy

Výrobek: ORSIL T >>

Desky z minerální plsti ORSIL vhodné pro zlepšení zejména kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah.

- pod betonovou nebo železobetonovou desku. Desky jsou vhodné do obytných místností s vysokým zatížením. Dále jako spodní vrstva pod desky ORSIL S.

Charakteristika výrobku:

Izolační desky vyrobené z minerální plsti Orsil. Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Vytvořená minerální vlákna se v rámci výrobní linky zpracují do finálního tvaru desek. Vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována. Desky je nutné v konstrukci chránit vhodným způsobem (parotěsná fólie, vrstvy konstrukce podlahy, ploché střechy atp.).

Použití:

Desky ORSIL T jsou vhodné jako spodní vrstva pod desky ORSIL S v konstrukcích jednoplášťových plochých střech a jako podkladní vrstva při spádování plochých střech spádovými deskami ORSIL T-SD, v obou případech doporučujeme kombinovat s ORSIL T-AK.
Tloušťky 25 a 50 mm jsou také vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah v kombinaci s ORSIL N/PP - pod
betonovou desku (C25/30 min. tl. 50 mm při tl. izolace 25 mm, při tl. izolace ≥ 40 mm vyztužení ocel. síťí W4, oka 150/150) nebo pod anhydritový vyrovnávací potěr; vhodné do prostorů se zvýšeným užitným zatížením (užitné zatížení - plošné až 4 kN/m2, tj. 400 kg/m2). Součet užitného zatížení na vyrovnávacím potěru a celkového stálého zatížení by neměl přesáhnout hodnotu 10 kN/m2, tj. 1000 kg/m2. Nejsou vhodné do lehkých plovoucích podlah. Vyšší tl. izolace, užitné zatížení a stálé zatížení od roznášecí vrstvy musí být statickým výpočtem roznášecí desky, uvedená doporučení jsou pouze orientační, konstrukce podlahy by měla splňovat požadavky ČSN 74 4505.

Balení, transport, skladování:

Izolační desky ORSIL T jsou baleny do PE fólie do maximální výšky balíku 0,5 m pro rozměr palety 1200 x 600 mm a 1,2 m pro rozměr palety 1200 x 1000 mm a 1200 x 2000 mm. Desky musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení.
Skladují se v krytých prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.

Nabízené varianty:

ORSIL T: tl. 25 mm - 1200 x 600 mm
ORSIL T: tl. 30 mm - 1200 x 600 mm
ORSIL T: tl. 40 mm - 1200 x 600 mm
ORSIL T: tl. 50 mm - 1200 x 600 mm

Pro ploché střechy:

ORSIL T: tl. 50 mm - 1200 x 1000 mm
ORSIL T: tl. 60 mm - 1200 x 1000 mm
ORSIL T: tl. 80 mm - 1200 x 1000 mm
ORSIL T: tl. 100 mm - 1200 x 1000 mm
ORSIL T: tl. 120 mm - 1200 x 1000 mm

ORSIL T: tl. 50 mm - 1200 x 2000 mm
ORSIL T: tl. 60 mm - 1200 x 2000 mm
ORSIL T: tl. 80 mm - 1200 x 2000 mm
ORSIL T: tl. 100 mm - 1200 x 2000 mm
ORSIL T: tl. 120 mm - 1200 x 2000 mm


logo

Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.
 
Další výrobky firmy Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.:

Akustické desky ISOVER SSP2 (P3/V)
ISOPHEN / UNI-KOM
ORSIL - ORSIK
ORSIL - ORSET
ORSIL - ORSTROP
ISOVER DOMO
ISOVER RIO
ISOVER PIANO
ORSIL UNI
ISOVER-MERINO
ISOVER ROLLINO
ORSIL N
ORSIL T-P
ORSIL N/PP
ISOVER TANGO
ISOVER TDPT
ORSIL NF
ORSIL TF
FASSIL
HARDSIL
ORSIL S
ORSIL T-SD
ORSIL T-AK
Akustické desky ISOVER SSP2 (P3/V)
Lamelový pás ORSTECH LSP H
Lamelový pás ORSTECH LSP ST
Rohož ORSTECH LP 65
Rohož ORSTECH DP 65
Rohož ORSTECH DP 80
Rohož ORSTECH DP 100
Deska ORSTECH 45
Deska ORSTECH 65
Deska ORSTECH 90
Deska ORSTECH 110
ORSIL PAS
ORSIL KLIMAROL
Rohož ML-3
ISOVER trubice IS-H/A
VARIO KM (DIFUNORM-VARIO)
VARIO KB (DIFUNORM-VARIO K)
VARIO DB (DIFUNORM-VARIO D)
Styrodur 2500 C
Styrodur 2800 C
Styrodur 3035 CN
Styrodur 3035 CS
Styrodur 4000 CS
Styrodur 5000 CS

ORSIL T - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy