eStřechy.cz   -   vyhledávání

škvára


Poptávky (2)

oprava ploché střechy

...m3/ beton 4cm, 5-6 m3/ porobetonové desky 12-16 m3/zbytek škvára). 2. montáž nové střešní konstrukce, včetně zateplení a de...


oprava ploché střech činžovního domu v Praze

...vrstev lepenky, pod ní asi na vyspádování sypaný materjál- škvára?celkem cca 15-20cm. podklad je žel.betonová deska tl cca18cm...Poradna (40)

rekonstrukce ploché střechy

...Předpokládám, že pod vrstvami rozpraskané IPY je jako izolant škvára sypaná na nějaké betonové mazanině, jestli dále Hurdisky...


vhodnější řešení pro pochozí plochou střechu

...obytným prostorem, která má klasickou skladbu trámy + desky + škvára + hydroizolace (IPA), nezatéká a je správně vyspádovaná,...


Oprava ploché střechy opatřené PUR pěnou

...Skladba střechy: keramická stavebnice MIAKO, parozábrana, škvára, škvárobeton, beton, 2 vrstvy IPY, 4 cm PUR pěny s nátěrem...


Zateplení hurdiskového stropu z půdy

...nevytápěné půdy. Skladb stropu hurdiska, zásyp, škvárobeton, škvára. Moje představa je taková, že bych na škváru položil parotěsnou...


rekonstrukce ploché střechy

..., skladba ocel.nosníky I, cihly Hurdis, betonová vrstva, škvára, opět betonová vrstva a 3 vrstvy IPY. Ze tří stran je atika...
Vyhledávání: škvára - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy