eStřechy.cz   -   poptávky

Poptávka: Rekonstrukci, přístavbu školní kuchyně

Vše   Šimé střechy  Ploché střechy  Půdní vestavby

smazatsmazat

Vloženo: 8. 1. 2008 Lokalita: Praha

Věc: žádost o vystavení cenové nabídky do výběrového řízení k realizaci

Akce: rekonstrukce a přístavba školní kuchyně
Komplexní dodávka a montáž střešní kce vč. klempířských prací

Další informace: zpracování cenové nabídky na kompletní dodávku a montáž střechy vč. klempířských prací a veškerých souvisejících prací, pro účely výběrového řízení na výše uvedenou stavební akci

Cenovou nabídku prosíme zpracovat za dodávku a montáž.
Cenovou nabídku prosíme zpracovat formou položkového rozpočtu v členění dle přiloženého výkazu výměr.

Celkovou cenu prosíme uvést v členění cena bez DPH, DPH 19%, cena celkem.

Jako součást nabídkové ceny prosíme uvést:
- platnost nabízené ceny (min. 5 měsíce)
- návrh dodacích podmínek a případně platební podmínky
- požadavky na stavební připravenost a součinnost s objednatelem
- návrh délky záruční doby, kterou je Vaše společnost schopna poskytnout na poptávané práce
- případně další podmínky dle Vašeho uvážení.

Předpokládaný termín realizace subdodávky: konec března 2008

Termín předání nabídky: 15.1.2008, faxem nebo e-mailem. V případě, že nebude možné dodržet sjednaný termín, či v případě dotazů nebo doplnění zaslaných podkladů, kontaktujte naši firmu na uvedeném telefonu.

Pro případné dotazy jsme Vám k dispozici na naší adrese a telefonu.

Poptávka:

Popis poptávky: jedná se o poptávku ploché střechy včetně izolace a klempířských prací na ZŠ Pražačka v Praze 3

Další informace: plocha střechy cca 280 m2, provedení požadováno jako plochá z asfaltových modifikovaných pásů, pěnového polystyrenu, parotěsné zábrany a penetrace na ŽB podklad. Dále požadovány naddveřní stříšky v rámci klempířských KCÍ. Klempířské kce cca 50 m2 oplechování atik, oplechování parapetu cca 25 m, oplechování říms cca 30 m, svody, žlaby atd.

Termín je konec března 2008

kontaktZískat kontakt na poptávajícího

Vložená poptávka "Rekonstrukci, přístavbu školní kuchyně" byla odeslána registrovaným firmám v katalogu firem eStřechy.cz


Rekonstrukci, přístavbu školní kuchyně (č. 1226) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy