eStřechy.cz   -   informační portál o střechách

Ochrana osobních údajů

Společnost NET21 s.r.o., IČO: 282 74 181, se sídlem Krymská 378/13, Starý Lískovec, 625 00 Brno zpracovává v případě Vaší poptávky služeb a informací o službách ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • obec
 • emailovou adresu
 • telefon

Jméno, příjmení, emailovou adresu, obec a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Tyto osobní údaje budou společností NET21 s. r. o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Vámi a NET21 s. r. o., nejdéle 6 měsíců od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností NET21 s. r. o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: dodavatelé nebo poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že máte právo:

 • právo na sdělení, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo požadovat opravu Vašich osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů - tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • právo na omezení zpracování Vašich údajů, bude-li to možné,
 • pokud dochází k automatizovanému zpracování, právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v těchto podmínkách,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Střechy pod jednou střechou - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy