eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Tapety
papír nebo jiný materiál, který se používá na pokrývání stěn. Tapety se lepí v interiéru na omítku.
Technická příprava území na výstavbu
stavební pozemek, který má být zastavěn, musí obec na výstavbu technicky připravit: nutno vybudovat komunikace a položit vedení. Náklady na výstavbu hradí majitelé pozemků.
Technická zařízení budov
společné označení pro technické vybavení budov. Hygienická zařízení, potrubí, armatury apod. pro vodovod, kanalizaci, plyn, elektroinstalace pro silnoproud i slaboproud, atd.
Tepelná ochrana budovy
opatření, které snižuje výměnu tepla mezi vnitřním a venkovním prostředím, resp. mezi místnostmi s rozdílnou teplotou.
Tepelná roztažnost
změny rozměrů stavebních dílců nebo stavebních prvků způsobené zvýšením teploty.
Tepelné čerpadlo
odebírá ze vzduchu, pudy nebo vody teplo a přeměňuje ho na jiný druh energie.
Tepelné mosty
místně ohraničené plochy ve stavebních dílech, které ve srovnání s hlavní plochou vykazují podstatně nižší kvalitu tepelné izolace.
Tepelné ztráty
ztráty tepla, které vznikají prostupem tepla z vyhřátých prostor stavebními konstrukcemi směrem ven.
Teplá střecha
ploché střechy jsou obecně zhotoveny jako teplé střechy (neodvětrávané, jednoplášťové střechy). Na rozdíl od studené střechy je teplá střecha zabezpečena nevětranou tepelnou izolací.
Teplo
druh energie. Ohřát těleso znamená zvýšit pohybovou energii jeho molekul.
Termostat
aby byla energie k vytápění optimálně využita, montují se automatické regulátory teploty (termostaty).
Termovrstva
přídavná tepelná izolace, která se montuje na venkovní zdi novostaveb a rovněž při sanacích.
Terrazzo
umělý kámen, který je vyroben z bílého cementu a nejrůznějších dekorativních přísad.
Těsnění
jeho úkolem je něco izolovat. Těsnicí materiály: těsnicí pásy, pružné spárovací hmoty, silikonový kaučuk, plastové profily atd.
Těsnění dveří
chrání proti průvanu a umožňuje tišší zavírání dveří. Těsnění dveří jsou z pružného materiálu.
Těsnění, izolace proti vlhkostí
musí obklopovat nebo zakrývat ohroženou stavbu, resp. část stavby, a zabraňovat vnikání vody (podle DIN 18195).
Tlaková voda
voda, která na základě nahromadění se a vztlaku vyvíjí tlak na stavební dílce, např. suterény, podzemní garáže atd., ležící v dosahu spodní vody.
Tmel
látka, která slouží jako pojivo, případně jako výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících), spár nebo drážek, resp. k vyhlazení ploch určených k další úpravě.
Transverzála
Prvořadá komunikace spojující napříč městem sektory nebo obvody, neprocházející městským centrem.
Tržní hodnota
předpokládaná prodejní cena nemovitosti.
Tvar střechy
Se stanoví např. údajem u výšce střechy a úhlem jejího sklonu (např. u sedlových střech), vzácněji poloměrem opsané čtvrtkružnice (např. u mansardové střechy).
Tvary střech
odpovídají využití budovy, často jsou vázány na charakter krajiny. Nejčastější tvary střech: plochá, polovalbová, sedlová, jednoboká valbová, mansardová, pultová, rovnostranná sedlová, stanová.
Tvorba krajiny
Činnost, jíž se na základě vědeckých poznatků vytváří optimální poměr mezi antropogenní ( člověkem vytvořenou ) a přírodní strukturou konkrétní krajiny. Smyslem je zachovat maximum hodnot přírodní struktury a vytvořit maximum hodnot struktury antropogenní.
Typový projekt
Opakovaný projekt. Je část dokumentace souborného řešení projektu, která představuje opakovatelný standard.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy