eStřechy.cz   -   informační portál o střechách
 

STAVEBNÍ SLOVNÍK

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W-Z

 
Lak
společný pojem pro různé výrobky z oblasti nátěrových materiálu.
Lat'ování
jestliže má být na stěnu nebo strop připevněn jiný stavební materiál (např. sádrokartonové desky, dřevěný obklad apod.), připevní se nejprve lat'ování.
Lavička (na vytyčení základů)
dříve než se začne s výkopem, musí katastrální úřad nebo úřední geodet vytyčit hraniční čáru novostavby na základě schválených projektů.
Lazurový nátěr
nekrycí nátěr, kterým prosvítá podklad.
Lehká dělicí příčka
nenosná stěna, která slouží výlučně k rozdělení dvou prostor.
Lehká malta
zdicí malta s nízkou objemovou hmotností a dobrými tepelně izolačními vlastnostmi určená pro profesionální zdění s vylehčenými zdicími prvky.
Lepené dřevěné vazníky
nosníky složené ze sklížených prken.
Les
Přirozený nebo uměle založený porost rostlin, v němž převládají stromy vytvářející při zastoupení dalších rostlin, typických pro dané stanoviště, souvislé zpravidla patrovité porosty.
Ležatá stolice
krov s vaznicemi podepřenými šikmými sloupky nebo vzpěrami.
Lícová cihla
mrazuvzdorný zdicí prvek, který zůstává neomítnutý, a proto nesmí vykazovat výkvěty.
Lícové zdivo
zdicí prvky a spáry jsou viditelné, zdivo tedy není omítnuto nebo obloženo.
Limity využití území
Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují využití a uspořádání území. Vyplývají z právních předpisů, správních rozhodnutí a schválené územně plánovací dokumentace.
Linie
je posloupnost úseček, pro jejichž oba koncové body platí, že každý takový bod je počátkem právě jediné jiné navazující úsečky a že existují právě dva koncové body úseček volné, tj. takové, že nenavazují na jinou úsečku – tyto body se nazývají počáteční resp. koncové body linie. Linie se používá pro popis takového reálného objektu, který lze v map ě zobrazit čárovou kresbou.
Lodžie
ze tří stran uzavřený, zastřešený a takto před větrem a nežádoucími pohledy chráněný prostor.
Louka
Bylinný porost složený převážně z trav s větším nebo menším zastoupením jiných bylin, s vysokou produkcí zelené hmoty, zpravidla zemědělsky využívaný.

InfoStřechy - odborné články a informace - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy