eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

zateplení nad krokvemi a konstrukční detaily

Autor: N/A 9. 2. 2015

Budeme realizovat stavbu svépomocí. Dům je navržen v energ.třídě A. Chtěli bychom zateplit střechu nad krokvemi. Doporučte prosím systém a konstrukci střechy , nebo odkaz s řešením detailů. Děkujeme.

odpovědět

Re: zateplení nad krokvemi a konstrukční detaily   |   odpovídá: N/A

Odpověď na vaše dotazy naleznete na našich web stránkách , sekce šikmá střecha , kde jsou příklady skladeb , tloušťky izolací dle ČSN včet pdf detailů a montážní návod.
www.puren.cz

odpovědět

Re: zateplení nad krokvemi a konstrukční detaily   |   odpovídá: Jan Rypl

Přepodkládám , že Vaše střecha nemá vyšší sklon jak 45°.

Pokud tedy bude objekt budován jako pasivní dům , je potřeba aby součinitel tepelné vodivosti konstrukce souvrství zateplené střechy se pohyboval v hodnotě U 0 ,12-0 ,18 W/m2.K (včetně započtení všech tepelných mostů ) - viz. ČSN 730540:2011 Tepelná ochrana budov , část 2 Požadavky.

Konstrukce však závistí na tom , zda budete skladbu vytvářet jako jednoplášťovou (bez ventilační mezery ) nebo jako dvouplášťovou (s ventilační mezerou ) skladbu , a z hlediska celkové tloušťky tepelné izolace pak jaký typ (s jakou lambdou ) tepelné izolace do konstrukce hodláte použít.

Dále je potřeba znát souvislosti o okraji střechy , tj , zda končí v atice či nikoliv , a pokud se bude tvořit skladba s ventilační mezerou , pak jaký bude mít sklon střecha a jaký přesný typ střešní krytiny hodláte použít. Podle toho se pak dimenzuje výška ventilační mezery a typ a způsob provedení podstřešní membrány.

Asi by bylo vhodnější spojit se telefonicky , nebo příslušnou skladbu konzultovat s kompetentním projektantem.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


zateplení nad krokvemi a konstrukční detaily (č. 9988) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy