eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Skladba střechy

Autor: N/A 29. 11. 2014

Dobrý den ,

uvažuji o koupi rozestavěného RD , který již má tuto konstrukcí ploché střechy o sklonu 6° :
krokve 120/200 jsou položeny na pozednicích 160/160 a uprostřed ještě na ocelovém nosníku. Nosná zeď je 30 cm Ytong. Na krokve položené OSB desky uvnitř nebo prkna vně. OSB desky a prkna překryty lepenkou a na ní je střešní fólie.

Chtěl bych se zeptat zda je tuto konstrukci možné kvalitně a s rozumnými náklady zateplit ? Uvažoval bych 10 cm min. vlny mezi krokve , 20cm pod krokve a z interiéru parotěsná fólie. Mezi OSB deskami a izolací by byla větrací mezera. Nad vrchní vrstvou izolace by tedy zřejmě měla ještě být vrstva zabraňující profukování vlny ? Bylo by toto zateplení vhodné a takto realizovatelné ?

Děkuji.

odpovědět

Re: Skladba střechy   |   odpovídá: Luděk Kovář

Dobrý den pane Šimon ,
vaše popsané řešení je správné , ale poměrně složité a náchylné na chyby v prováděných skladbách , které vedou k vlhnutí skladby. Vy budete mít dřevo ve studené části střechy a toto málo izoluje a vytváří tepelné mosty. Vhodnější je položení tep.izolace na OSB desku a pod OSB desku mezi krokve. Skladba bude následující :
plech.krytina
bednění/latě
větraná mezera tvořená kontralatí
pojistná hydroizolace difúz.otevřená
tep.izolace - tvrdé polyuretanové desky PIR tl. 60 mm
OSB deska
tep.izolace mezi krokvemi z min.vaty tl. 200 mm
parozábrana
podhled na latích nebo plech.profilech

Odpovědi na další otázky naleznete na našich web stránkách www.puren.cz

odpovědět

Re: Skladba střechy   |   odpovídá: Jan Rypl

Problém je v tom , zda vůbec se v konstrukci dá větrací mezera vytvořit , protože aby mohla fungovat , musí mít dole dostatečný otvor pro vstup venkovního vzduchu u okraje střechy do mezery a dostatečný otvor pro výstup vzduchu z mezery do exteriéru u vrcholu střechy , a to pro každé pole mezi krokvemi. Teprve pak může fungovat. U vašeho sklonu musí být ventilační mezera vysoká min. 60 mm (pokud délka ventilace nebude delší jak 10 m ) a čistý otvor pro vstup a výstup vzduchu být min. jednou dvousetinou větrané plochy střechy.

Pak mezi tepelnou izolací a větrací mezerou je vhodné mezi krokvemi vypnout vysocedifúzní větrotěsnící membránou , např. některou z membrán Jutadach.
Typ parozábrany (parotěsnost ) a její umístění v konstrukci vůči tep. izolaci závisí na klimatu interiéru (teplota vlhkost v místnostech pod střechou ) a klimatu exteriéru (místo stavby ). Mezi parozábranou a deskou podhledu by měl být oddělující mezirošt tak , aby příčky mohly procházet deskou podhledu a jejím roštem ale přitom neprocházely parozábranou. Rovněž to pak umožňuje bezproblémové vedení či umístění inž. sítí do podhledu.

Podrobnosti prosím řešme telefonicky. Děkuji.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Skladba střechy   |   odpovídá: N/A

Dobrý den pane Kováři ,

děkuji za odpověď. Pokud tomu dobře rozumím , Vaše řešení znamená v podstě odstranění již hotové krytiny (finální fólie ) , protože ta je nyní na místě pojistné hydroizolace difúz.otevřené ve Vámi navržené skladbě ? Pokud tomu tak je , je to sice asi nejlepší , ale příliš nákladné řešení , protože bych odstraňoval již hotovou krytinu a přidával novou.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Skladba střechy (č. 9962) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy