eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Zlepšení hydroizolace ploché střechy

Autor: N/A 3. 6. 2013

Stávající plochá střecha řad. domu je sedlová s malým sklonem 3° k okapu , krytina je plechová na stojatou drážku z tabulí 2x1m provedená v roce 1975. Podkladem krytiny je asf. nepískovaná lepenka a prkenné bednění na krokvích. Nízký prostor mezi stropem z hurdisek a krokvemi je zateplen foukanou izolací tl 25cm , nad tep. izolací je větraný částečně větraný prostor mřížkami v římse a poklopem 50/70cm , s odvětráním po jeho obvodě , který je blízko hřebenu. Sklon krytiny je malý proto hodlám provést nad stávajícím plechem , bez jeho demontáže , foliovou střešní , případně z asf. pásů krytinu. Nevím čím by bylo nejvhodnější vyrovnat střechu pod foliovou krytinu , zda extr. polystyrěnem nebo tuhými deskami Orsil pod. Sklepávat stojaté drážky se mi zdá pracné a nevhodné řešení.

odpovědět

Re: Zlepšení hydroizolace ploché střechy   |   odpovídá: Ing.Jan Pařík, 736533367, www.kvkparabit.com

Jako výrobce asfaltových pásů Vám můžeme navrhnout řešení s těmito pásy.
Sedlová střecha od sklonu 3° se může řešit jako jednovrstvá.

Pokud diskutujeme způsob větrání střechy , pak naším zájmem je mít jednoplášťovou nevětranou nebo dvouplášťovou větranou s dimenzováním dle normy ČSN 73 1901. Foukaná izolace většinou vyžaduje druhou variantu. Mezivarianty komplikují řešení.

Pokud se mám vyjádřit k ponechání plechu , pak plech samozřejmě bude způsobovat drobné nebo větší problémy , můj názor je , že vyžaduje demontáž , pak Vám variantně můžeme s plochou střechou na dřevěném bednění s mírným sklonem pomoci.
Více na Ing.Jan Pařík , 736533367 , www.kvkparabit.com , parik@kvkparabit.com

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Zlepšení hydroizolace  ploché střechy (č. 9444) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy