eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

vlhkost na půdě, zateplení

Autor: N/A 7. 4. 2013

Dobrý den. Potřebuji od někoho poradit , jak se zbavit vlhlosti na půdě většího rod. domu. Problém je v tom , že přes zimu nakondenzuje pára ze spoda na krokvích a prknech zmrzne v led a na jaře , když se do toho opře první slunce mám všechnu vodu v domě. Na celé půdě mám plíseň
Podkroví mám zatepleno takhle:
Šikminy ze spoda: palubky , parozábrana ,krokve 140mm , mezi nima vatu 120 mm , 20 mm mezeru , prkna , šindel
Strop: ze spoda: palubky , parozábrána , klestiny 260mm , mezi nima 120mm vatu , 140mm mezeru , podlahové prkna 26mm se zámkem
V horní části půdy mám 4x větrací otvor , vždy dva na každé straně. Ze spodní části střechy není žádné odvětrání. Děkuji.

odpovědět

Re: vlhkost na půdě, zateplení   |   odpovídá: Luděk Kovář

Pane Troják ,
vaše tloušťka izolace je malá. Také je zřejmě parozábrana netěsná. U vás dochází k pronikání tepleho vzduchu z interiéru do půdního prostoru a pod krytinou a na krokvích se teplo srazí a přemění na vlhkost.
Oprava bez podrobného posouzení a ověřovacího výpočtu je obtížná.

odpovědět

Re: vlhkost na půdě, zateplení   |   odpovídá: Jan Rypl

Vaše konstrukce má 2 zásadní chyby díky kterým vznikají problémny s kumulujícími se neodpařitelnými kondenzacemi :

1 ) naprosto nefunkční ventilace mezi bedněním s neprodyšnou krytinou a tepelnou izolací díky tomu , že :
a ) ventilační mezera měla být min. výšky 40 mm
b ) ze spodní části střechy musí být nasávání venkovního vzduchu do každé mezery mezi krokvemi a to o kapacitě min. 200 cm2/bm kraje střechy , popř. větší (dle sklonu a délky krokví )
c ) výstup vzduchu musí být pro každé pole mezi krokvemi u vrcholu střechy , tj. vámi popsané ventilační prvky jsou naprosto nedostatečné

2 ) nefunkční parozábranu :
a ) díky tomu , že mezi parozábranou a palubkami není mezirošt , pak všechny hřebíky palubek totálně devastují parotěsnou/vzduchotěsnou účinost parozábrany.
b ) otázka pak je , zda je vůbec parozábrana parotěsně slepena a napojena na všechny navazující a pronikající konstrukce a prvky (a čím ) , jak je provedena vůči příčkám apod.

Tj. v konstrukci nefunguje ani dostatečné omezení vstupu vodních par z vytápěného interiéru do rosného bodu konstrukce střechy ani dostatečná možnost odparu , tj. konstrukce naprosto odporuje ze zákona závazné normě ČSN 730540 Tep. ochrana budov , část 2 Požadavky , hlava 6 Šíření vlhkosti konstrukcí.

Asi by bylo vhodnější spojit se telefonicky a stanovit řešení.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


vlhkost na půdě, zateplení (č. 9401) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy