eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Vlhkost a plíseň dřevěných desek pod střechou

Autor: N/A 12. 3. 2013

Dobrý den. Bydlíme krátce v podkrovním rekonstruovaném bytě. Strop máme ze sádrokartonu složení: sadrokarton , parozabrana , cca. 40cm vaty a nakonec palubky. Palubky tvoří zároveň podlahu nevyužitého štítu. Prostor štítu používáme jen na krabice a sezonní věci proto je štít nezateplený. Střecha je eternitová. Teď jsem zjistil , že palubky pod střechou jsou vlhké a pokryté plísní (zatím to vypadá jen taková lehce povrchová ). Jižní strana je ještě dobrá , ale severní strana je na tom hůře. Střecha má pouze jedno střešní okno , které bývá zavřené a není tam odvětrání. Chtěl bych se zeptat jestli se dá plísně nějak zbavit a čím. A dále jestli by stačilo do štítu udělat okna s mřížkou , případně nějakým větrákem jako odvětrání aby se kondenzaci vlhkosti dále zamezilo? Děkuji. Mám i fotky.

odpovědět

Re: Vlhkost a plíseň dřevěných desek pod střechou   |   odpovídá: Jan Rypl

Máte v konstrukci hned 2 chyby :

a ) pokud je parozábrana přímo pod deskou SDK a jedná se o parozábranu střední parotěsné účinnosti , měly být na parozábraně nalepeny nejříve pásky JUTADACH TPK SUPER aby mohly vruty desky SDK do této parozábrany přes tuto pásku pronikat. Nebo měl být mezi deskou SDK a parozábranou vytvořen instalační mezirošt. Pokud toto není provedeno , pak je drasticky zhoršena parotěsnost parozábrany , tj. z interiéru do konstrukce vnikají vodní páry v nepřípustném množství.
PS: je vůbec parozábrana parotěsně slepena a parotěsně napojena na všechny pronikající a navazující konstrukce a prvky ? Nejsou náhodou ve stropě zabudovaná bodová svítidla pronikající parozábranou ? To by pak parozábrana nefungovala vůbec.

b ) podlahové palubky tl. 24-27 mm provedené na pero a drážku po celé ploše podlahy instalované ze studené strany tepelné izolace vytvářejí výrazný difúzní odpor (12 ,5-14 x větší než je hranice difúzně otevřeného materiálu ). Tj. výrazně znesnadňují možnost odparu vodních par z konstrukce do půdního prostoru (který má být větrán zejména v případě , že střešní krytina leží na bednění a to je přímo na krokvích )

Důsledkem výše uvedených chyb pak jsou vznikající kumulující se neodpařitelné kondenzace (na jižní straně odparu pomáhá vliv slunce ).

Čím větší bude teplota a vlhkost ve vytápěném interiéru , a čím menší bude teplota v exteriéru , tím více se budou problémy zvětšovat.

Estistují různé možnosti řešení , bylo by však potřeba toto řešit telefonicky.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Vlhkost a plíseň dřevěných desek pod střechou (č. 9384) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy