eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Skladba pultové střechy

Autor: N/A 25. 1. 2013

Dobrý den , chtěl bych se Vás zeptat na dotaz týkající se skladby pultové střechy. Na bydlení jsme přestavěli zemědělský objekt , který se nachází v památkové zóně - vzhledem k tomuto faktu jsme museli dodržet památkáři předepsanou výšku stavby , pultová střecha má sklon 13 st. při délce střechy 6 m. Nyní máme na střeše lepenku , záklop je ze smrkových desek , zatím není nainstalována žádná folie ani izolace. Chtěl bych se Vás zeptat vzhledem ke sklonu a použití lepenky na střeše na vnitřní izolaci a provedení - zda je nutná větrací mezera a rovněž na střešní krytinu - vzhledem k památkové zóně je předepsaná pálená taška , břidlice či její imitace nebo měděný plech.

odpovědět

Re: Skladba pultové střechy   |   odpovídá: Jan Rypl

Předpokládám , že Váš objekt se nenachází ve vysoké sněhové (větší jak 4. ) a větrové oblasti (vyšší jak 2. ).

Břidlici nelze použít na takto nízký 13° sklon. Pokud trváte na použití pálené střešní krytiny je to možné za předpokladu , že použijete typ pálené střešní tašky s bezpečným sklonem max. 22° (se spojitou vodní drážkou ) , např. Samba , a kde následná skladba bude provedena se stupněm a třídou těsnosti podstřešní fólie (doplňkové hydroizolační vrstvy ) 3A. Pokud , ale pod bedněním nechcete tvořit další ventilační mezeru , znamená to odstranit současnou lepenku , dokonale očistit prkna od hřebíků apod. a pak následně vytvořit skladbu :

- střešní krytina
- střešní latě
- kontralatě (ventilační mezera ) výšky 60 mm , podtěsněné páskou Jutadach TPK SUPER (lepí se na membránu )
- membrána JUTATOP 2AP
- původní prkenné bednění
- krokve a zateplující souvrství (bez ventilační mezery )

Předpokládám však , že současné či plánované zateplení je provedeno správně jak po stránce účinosti zateplení , tak po stránce difúzní bilance.

Asi by bylo vhodnější spojit se telefonicky.

Zákl. info k montážím - viz.:
http://e-shop.juta.cz/katalog/psf/aplikacni%20manual%2004_2012.pdf

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Skladba pultové střechy   |   odpovídá: Luděk Kovář

Pane Sedláček ,
pro vámi popsanou střechu doporučuji provedení nadkrokevního zateplení sestávající (směrem od interíeru ) : stávající bednění , parozábrana - asfalt.pás (pokud je bednění rovné , je možné použít PE parozábranu ) , PIR izolace s integrovasnou pojistnou hydroizolací puren Spodní střecha , 2 ,4x1mm , spoj P+D , o tl. 120 (140 odpovídá nízkoenerget.domu ) mm , kontralatě + krytina na latích nebo celoploš.bednění.
Tuto střechu je možné provést i bez větrací mezery. Jde o izol.desky puren PIR FD-L/QSB (kombinace PIR izolace a QSB desky ). Na ni se položí vodotěsný polymer bitumen.samolepicí pás a do QSB desek se kotví břidlice , plech atd.
Více naleznete na našich web stránkách www.puren.cz

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Skladba pultové střechy (č. 9350) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy