eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Komplikované odvětrání střešní konstrukce

Autor: N/A 27. 2. 2012

Dobrý den ,
Nedávno jsem navštívil známého , který postupně opravuje dům z 50 - tých let. Procházeli jsme půdu a podkroví , kde mne zarazil způsob provedení zateplení mezi krokvemi. Vzhledem k e špatné dostupnosti z interiéru , bylo zateplení realizováno při výměně střešní krytiny. Prace prováděla odborná firma takto: cca po 1 mb odstranili pracovníci jedno prkno a touto mezerou nacpali vatu , bez vzduchové mezery , když to šlo strčili tam prkno a otočili kolmo k podbití , údajně to takto stačí.Nicméně neprobíhá mezera po celé délce krokví. Když jsem volal člověku , který to celé dozoroval , tak mi suše odpověděl , že izolantem je minerální vata , která dýchá a vzduch si najde cestu , z toho důvodu není nutná mezera pro odvětrání. Možná bych to ani tak neřešil , kdyby střešní krytina byla z tašek , ale jedná se o asfaltový šindel.
Prosím o odborný názor k tomuto případu.

Já mám problém podobný , ale jen v lokálně. Mezi krokvemi (šikmá část ) jsem zateplil minerální vatou , ale vyprovázkoval tak , ať mi vznikne mezi bedněním a izolantem vzduch. mezera cca 40 mm. Letos mi firma prováděla "foukanou izolaci" mezi kleštinami (strop nad podkrovím ) Dokončuji přestavbu podkroví a všiml jsem si , že při styku krokev - kleština mi tu vzduchovou mezeru hošani dokonale zafoukali vatou tzn. vznikl mi v tomto styku pruh cca 200 mm vysoký který je dotažen až na bednění pod krytinu. Někde budu schopen upravit , max. však v 50% délce.
Ptám se co mi hrozí když vzduch mezera nebude průběžná v každém poli mezi krokvemi. (krytina asfaltový šindel )
Dík Kolář

odpovědět

Re: Komplikované odvětrání střešní konstrukce   |   odpovídá: Jan Rypl

Pokud je střešní krytinou asfaltový šindel , musí být pod jeho bedněním vytvořena funkční ventilační vzduchová mezera , a to včetně vstupních otvorů dole pro násávání venkovního vzduchu do ventilační mezery a nahoře výstupní ventilační komponenty krytiny pro výstup vzduchu z ventilační mezery do exteriéru. Tj. tak aby větralo každé pole mezi krokvemi. Ventilace musí být provedena po celé délce krokví. A je úplně jedno jestli tepelnou izolací ve skladbě je vata nebo foukaná tepelná izolace. Pokud ventilace nebude provedena , nejen že střecha neodpovídá požadavkům normy ČSN 731901 Navrhování střech , ale neodpovídá ani požadavkům výrobce asfaltového šindele , a vzhledem k nemožnosti odparu pak nebude odpovídat ani ze zákona závazné normě ČSN 730540 Tepelná ochrana budov , část 2 Požadavky , hlava 6 Šíření vlhkosti konstrukcí. Důledkem pak budou nepřípustné velikosti kondenzací a jejich průběžná kumulace = nefunkčnost zateplení , plísně , hniloby atd.

Při sklonu nad 25° musí být výška ventilační mezery min. 40 mm , při sklonu pod 25° pak min. 60 mm. Dimenzace otvorů pak vyplývají dle koeficientů z délky sklonu. Výstup ventilace nesmí končit jen v půdě.

Podrobnosti telefonicky.

Rypl , t.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Komplikované odvětrání střešní konstrukce   |   odpovídá: Kovář Luděk

Pane Kolář ,
hrozí vám katastrofa. Záchranou či snad polehčujícím prvkem může být , že je parozábrana dokonale slepená. Pak se problém oddálí. Pod asfalt.krytinou na bednění můsí být )činně větraná mezera (40-60mm ). Pro minerální izolace a foukané zejména je to nutností. Jiný případ je u nadkrokevního zateplení s PIR izolačními tuhými deskami s oboustranným hliníkem.
www.puren.cz

Ing. arch. Luděk Kovář, technický poradce

E-mail: kovar@jitrans.cz

JITRANS TRADE, s.r.o., Na Hranici 12a

Obchodní zastoupení firmy Puren, výrobce tepelných izolací PIR.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Komplikované odvětrání střešní konstrukce (č. 8768) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy