eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Šířka izolace

Autor: N/A 22. 1. 2012

Dobrý den ,

Prosím o radu zvolení šířky izolace v podkroví.Bude použita vata Rockwoll Rockmin press ,
tloušťky 160 mm a Rockmin tl.40 mm.Lambda u obou izolací je 0 ,039.
Sklon střechy je do 45°. Vrstvy budou 160 mm mezi a 40 mm křížem ve dvou vrstvách.
Profil krokví je 160 x 100 mm , vzdálené od sebe 80 cm.
Je takto zvolená skladba dostačující?

Děkuji za odpověď


Marian Bína

odpovědět

Re: Šířka izolace   |   odpovídá: Jan Rypl

Dle normy ČSN 730540 Tepelná ochrana budov , část 2 Požadavky , součinitel tepelné vodivosti konstrukce U pro šikmou střechu se sklonem do 45° (včetně ) u běžného zateplení RD nesmí překročit hodnotu U 0 ,24 W/m2.K.

Pokud u Vás bude aplikace provedena tak , že vznikne skladba :
- vrstvy neblokující možnost odparu vodních par do exteriréu
- vaše 16 cm tepelná izolace mezi krokvemi
- vaše 4 cm tepelná izolace pod krokvemi (v roštu křížem proti krokvím )
- parotěsně spojená a napojená parozábrana
- instalační mezirošt (vzduchová mezera cca 4 cm )
- deska pohledu
pak by mělo by být vše OK.

Jedná se však jen o běžné zateplení , toto nesplní požadavky na NED nebo PAD.

Typ parozábrany závisí na klimatu interiéru , spojování a těsnění - viz info na :
http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pdf

Podrobnosti či související konzultace prosím telefonicky.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Šířka izolace   |   odpovídá: Jaroslav Skoupil

Dobrý den ,
tepelně izolační vlastnosti souvrství lze ještě vylepšit použitím termoreflexní parozábrany SUNFLEX ROOF-IN.
Fólie se upevňuje pod izolaci na podkrokevní rošt nejčastěji sponkami , které je třeba následně přelepit hliníkovou páskou. Orientace fólie je reflexní stranou směrem do interiéru. Mezi fólií a vnitřním obkladem je třeba vytvořit mezeru cca 3 cm nebo větší a to za pomoci roštu z CD-profilů nebo latí. Před montáží roštu je třeba na fólii v místech budoucích závěsů roštu předem nalepit šroubotěsnou pásku tak , aby pak šrouby závěsů procházely skrz tuto pásku - bude tak zajištěna parotěsnost i v těchto místech. Jednotlivé fólie je třeba slepit oboustrannou páskou - lepidlem v pásce se vzájemným přesahem fólií cca 5cm a spoje pak na reflexní straně ještě přelepit hliníkovou páskou. K parotěsnému napojení fólie na navazující stěny a prostupy pak slouží bud´ oboustranná butylová páska (u hladších povrchů ) nebo pružný tmel (u drsnějších povrchů ). Napojení fólií na navazující konstrukce se doporučuje provádět s přesahem fólie cca 10cm a tam , kde je to možné (hlavně u stěn ) , přilepenou fólii ještě mechanicky přitlačit ke konstrukci lištou nebo latí. Dále se doporučuje okraje fólie ještě přelepit hliníkovou páskou. Pro napojení fólie na tvarově složitější či menší prostupy se doporučuje použít manžetu z téhož materiálu , která se k fólii přilepí stejným způsobem , jakým se provádí vzájemné spoje fólií , a k prostupu se přilepí oboustrannou butylovou páskou či pružným tmelem.
Malé perforace fólie (např. od hřebíků , vrutů či sponek ) lze utěsnit přelepením hliníkovou páskou. Větší perforace fólie (např. proříznutí ) je třeba utěsnit záplatou ze stejného materiálu , která se nalepí na fólii stejným způsobem , jakým se provádí vzájemné spoje fólií.
Další informace najdete na: http://www.sunflex.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=200168

S pozdravem

Ing. Jaroslav Skoupil
produktový manažer
tel.: 606 717915
email: jskoupil@tart.cz
www.sunflex.cz

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Šířka izolace (č. 8698) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy