eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

tepelná izolace nad krokvemi

Autor: N/A 1. 1. 2012

Dobrý den ,mám RD se sedlovou střechou ,krytina Bramac ,latě ,hydrofolie (už částečně shnilá ) ,krokve 14cm a mezi nima ORSIL140mm ,prkenný záklop ,rabicka ,omítka.Potřeboval bych poradit nejvhodnější způsob dodatečné tepelné izolace z vnější části střechy ,aby to zlepšilo tepelné vlastnosti ,výměna hydroizolace ,parotěsná zábrana.Nechci dělat úpravy z podkroví .Slyšel jsem o parotěsných-tepelných izolací ,ale ty se dávají pod krokve.Je něco podobného ,co se dá namontovat nad krokve?
děkuji MK

odpovědět

Re: tepelná izolace nad krokvemi   |   odpovídá: Jan Rypl

Aplikace s tepelnou izolací také mezi i nad krokvemi je možná pouze za předpokladu , že v interiéru pod střechou není tepelně vlhkostně namáhaný prostor , např. koupelna. Tj. kde parotěsnící vrstva chrání pouze tepelnou izolaci mezi krokvemi (nikoliv i krokve ).

To je podmínka jak pro běžnou parozábranu (Jutafol N 110 ) použitou jen pod tepelnou izolací mezi krokvemi a na boky krokví co nejníž k podhledu napojená tmelem Jutafol Mastic (ale kde parozábrana nesmí vrchem trámy obalovat ) , tak i pro cenově náročnou flexibilní parobrzdu jež ve stejné aplikaci může vrchem trámy obalovat (ale i tato fólie musí být dole na body trámů nalepena ).

Pokud by se tepelná izolace s parozábranou montovala nad krokve (nakrokevní zateplení ) , pak je nutno současné tepelné izolace mezi krokvemi odstranit , nebo alespoň výrazně zmenšit jejich dosavadní tloušťku tak , aby jejich tepelný odpor neposunul rosný bod pod úroveň parozábrany v novém nadkrokevním zateplení. Systémů nadkrokevního zateplení je celá řada (PUR , MW , EPS , GW , a jejich kombinace ) , asi by bylo vhodnější spojit se telefonicky. Také je potřeba znát sklon a další údaje Vaší střechy , tj. pro stanovení skladby.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: tepelná izolace nad krokvemi   |   odpovídá: Kovař Luděk

Pane Kutzendorfer ,
ve vašem případě můžete použít teppenou izolaci puren PIR s oboustranným hliníkem o tl.0 ,005mm a to ve dvou variantách. Buď s integrovanými latěmi přes které se kotví izolace do krokví a na ně se potom kotví interiérový obklad , např. palubky , sádrokarton apod. nebo samostatné izolační desky se spoji na ozub a kotvení do krokví se provádí přes dřevěné latě do krokví. Na latě se kotví podhled. Je to levnější řešení. V případě zájmu se můžete na nás obrátit. Na českém a slovenském trhu zastupujeme výrobce PIR izolace firmu Puren. Na našem webu naůleznete ceník. Cenovou nabídku vám zpracujeme po zaslání podkladu pro nabídku , tj. plocha izolace a vzdálenost a velikost krokví. Součástí nabídky je i tepelně technické posouzení a návrh tloušťky izolace.
www.puren.cz

Ing. arch. Luděk Kovář, technický poradce

JITRANS TRADE, s.r.o., Na Hranici 12a

Obchodní zastoupení firmy Puren, výrobce tepelných izolací PIR.

odpovědět

Re: tepelná izolace nad krokvemi   |   odpovídá: Jaroslav Skoupil

Dobrý den , parozábrana musí být vždy umístěna pod tepelnou izolací na interiérové straně , aby zabraňovala difúzi par z teplého prostředí do tepelné izolace. To platí i pro termoreflexní parozábranu Sunflex Roof-In s tepelně izolačním účinkem. Umístění parozábrany nad tepelnou izolaci by bylo zásadně špatně. Navíc je třeba nad izolací a difúzní podstřešní fólií vytvořit pomocí kontralatí dostatečnou odvětrávací mezeru (40 mm při sklonu střechy nad 25° a 60 mm při sklonu 5°-25° ).

S pozdravem
Ing. Jaroslav Skoupil
produktový manažer
tel.: 606 717915
email: jskoupil@tart.cz
www.sunflex.cz

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


tepelná izolace nad krokvemi (č. 8673) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy