eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Zateplení stropu

Autor: N/A 11. 12. 2011

Dobrý den , mám na nově koupeném domu sádrokartonové stropy. Po zjištění , že pod sádrokartonem není parozábrana , ani tepelná izolace , bych rád tento nedostatek odtranil bez velkých zásahů do domu. Jak vyřešit tenhle izolační nedostatek? Skladba stropu je sádrokarton , rákos , podbití , zásyp neurčitého charakteru , záklop a méně kvalitní beton. Děkuji za každou radu.

Dalibor

odpovědět

Re: Zateplení stropu   |   odpovídá: Jan Rypl

V první řadě je potřeba znát , z čeho je zásyp a jaká je současná celková tloušťka konstrukce stropu. Pokud by byl z kapilárních materiálů a dostatečné tloušťky , bylo by možné prostě nad stávající konstrukci položit vrstvu paropropustné tepelné izolace (vaty ) bez dalších zásahů , popř. ji s horní strany zakrýt vysoceparopropustným materiálem.

Podrobnosti můžeme řešit telefonicky.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Zateplení stropu   |   odpovídá: Jaroslav Skoupil

Dobrý den , pokud nechcete zasahovat do stávající konstrukce , je možné jedno řešení , ale pouze za předpokladu , že sádrokartonové stropy navazují na klasické zděné , nikoli lehké sádrokartonové příčky!!! Parozábranu je pak možno umístit na stávající sádrokarton , pomocí roštu z latí nebo profilů CD vytvořit mezeru 2-3 cm a na rošt pak upevnit další podhled. Mezera je důležitá ze dvou důvodů: jednak se při upevňování druhého podhledu na rošt výrazně omezí počet proděravění fólie vruty oproti variantě upevnění přímo na první podhled. Při použití termoreflexní parozábrany Sunflex Roof-In navíc vzduchová mezera před reflexním povrchem parozábrany umožňuje správnou funkci odrazu sálavé složky tepla zpět do interiéru. Efekt této fólie při správném použití odpovídá cca 5-ti cm izolace z minerální vaty. Pokud je ale nad stropem zcela nevytápěný prostor a mezi trámy jen jakýsi zásyp a žádná skutečná tepelná izolace , pak bude i s termoreflexní parozábranou tepelný odpor konstrukce nedostatečný a nepomůže ani event. vložení více vrstev fólie. Požadavek na zabránění průniku páry do stropu však bude při správné aplikaci fólie splněn. Fólii je nutné parotěsně slepit ve spojích , utěsnit v místech závěsů a uchycení a parotěsně napojit na stěny a prostupy. K tomu slouží široký sortiment příslušenství (pásky , tmel ). Více informací o fóliích Sunflex a jejich aplikaci najdete na http://www.sunflex.cz/

S pozdravem
Ing. Jaroslav Skoupil
produktový manažer
tel.: 606 717915
email: jskoupil@tart.cz
www.sunflex.cz

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Zateplení stropu (č. 8657) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy