eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

dodatečná izolace šikmé střechy

Autor: N/A 23. 8. 2011

Dobrý den
Uvažuji o dodatečném zateplení šikmého stropu u chodby staršího domku. V současné době je skladba střechy (stropu ) následující:
1 ) střešní krytina
2 ) laťování
3 ) krovy 10 cm vysoké
4 ) prkený záklop 2cm
5 ) rákos a omítka.
vzhledem ke stáří krytiny (60 let ) by překládka znamenala výměnu za novou. Zateplení se chystám udělat z vnitřní strany na stávající omítku.
Lze položit paropropustnou folii přímo na omítku a současně z vnitřní strany na ni položit izolaci , tak , že by skladba byla následující:
... 5 ) rákos a omítka
6 ) paropropustná folie
7 ) izolace
8 ) parotěsná folie
9 ) vzduchová mezera
10 ) obložení

odpovědět

Re: dodatečná izolace šikmé střechy   |   odpovídá: Jan Rypl

Pokud je sklon střechy do 45° , a mají být splněny ze zákona závazné požadavky normy ČSN 730540 na zateplení (nepřesáhnout U 0 ,24 W/m2.K ) , pak byste musel při použití běžné tepelné izolace s lambdou 0 ,039 použít min.: 20 cm tepelné izolace. To by znamenalo vytvořit značně nadimenzovaný rošt pro tepelnou izolaci (výrazné snížení vnitřního prostoru ). Zároveň by bylo nutné aby vzduchová mezera pod střešními latěmi byla větraná , tj. dole umožnit nasávání venkovního vzduchu do této dutiny a nahoře odvětrání ventilačními prvky krytiny. Paropropustná fólie již není potřeba , protože stejně není možné zajistit její odvodnění , tj. konstrukce nebude mít zajištění rizika protečení při poškození krytiny či zafoukání sněhu či deště. Jako parozábranu mezi rošt pro podhled a tepelnou izolaci pak použít Jutafol N 110 (u koupelny Jutafol Reflex N 150 nebo Jutafol NAL ) - detaily spojování a těsnění najdete na str. 36-45 na : http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pdf

Toto zateplení je však možné pouze v případě , že příčky zasahující do šikminy střechy jsou vyzděně , tj. nikoliv lehké , např. SDK.

Podrobnosti prosím telefonicky.

Jan Rypl , tel.: 602194045 , rypl@juta.cz

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: dodatečná izolace šikmé střechy   |   odpovídá: Jaroslav Skoupil

Dobrý den , k částečnému ušetření tloušt´ky izolace a tedy i prostoru je možno využít termoreflexní fólie Sunflex Roof-in , která díky svému reflexnímu povrchu odráží až 95% sálavé složky tepla a nahrazuje cca 5cm klasické izolace z minerální vaty. Pro fungování reflexních vlastností je třeba dodržet mezeru 2-3cm mezi fólií a vnitřním obkladem. K zajištění parotěsnosti je třeba jednotlivé fólie řádně slepit páskami a přilepit na navazující stěny a prostupy pružným tmelem. V místech provrtání fólie (upevnění přímých závěsů ) se doporučuje šrouby vést skrz šroubotěsnou pásku , která se předtím nalepí na fólii. Podrobný popis fólie , jejího příslušenství a aplikace najdete na http://www.sunflex.cz/

S pozdravem
Ing. Jaroslav Skoupil
produktový manažer
tel.: 606 717915
email: jskoupil@tart.cz
www.sunflex.cz

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


dodatečná izolace šikmé střechy (č. 8528) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy