eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

oprava střešní izolace

Autor: N/A 28. 7. 2011

Po 7 letech od kolaudace rod.domku ,kdy mi hlavně v zimním období provlhaly sádrokartonové stropy jsem zjistil ,že mi byly nesprávně pod střešní latě natažené parotěsné folie a mezi sádrokarton a izolační vatu natažena paropropustná folie. Jak tuto zásadní chybu napravit? Dosud jsem v půdním prostoru prořezal mezi krovy parotěsnou folii a v místech ,kde šikminy sádrokartonového stropu kopírují sklon střechy jsem postupně odkrýval střešní tašky a parotěsnou folii prořezával ,aby tak tvořící se vodní páry mohly odcházet. Dále mám v úmyslu zateplit půdní prostor abych odstranil výrazné tepelné rozdíly v zimním období a zabránil tak srážení vodních par. Abych nemusel demontoval střešní krytinu a střešní latě ,chtěl bych paropropustnou folii natahnout zevnitří z půdy mezi krovy a pod střešní latě ,pak mezi krovy dát izolační vatu ,na ní parotěsnou folii a nakonec to zakrýt palubkovými prkny. Poraďte mi případně jiné řešení a také zda existuje paropropustná folie ,která se nemusí natahovat horizontálně ,tedy podle střešních latí ,abych mohl tuto natáhnout mezi krovy od vrchu od hřebene krovu dolů.
Děkuji za užitečné rady. Jiří Kos

odpovědět

Re: oprava střešní izolace   |   odpovídá: Jaroslav Skoupil

Dobrý den , nejdříve je třeba odstranit veškerou parotěsnou fólii pod střešními latěmi. Pak můžete podstřešní paropropustnou fólii natáhnout mezi krokve - může se upevnit např. na latě upevněné k bočním stranám krokví. Mezi střešními latěmi a fólií musí být zachována mezera min. 40mm - při sklonu střechy nad 25° a min. 60mm při menším sklonu a mezery musí být opatřeny spodními otvory pro nasávání vzduchu - min. 200cm2 na 1bm okraje střechy a horním ventilačním hřebenáčem nebo ventilačními prvky na obou stranách hřebene o velikosti min. 100cm2 na 1bm na každé straně hřebene. Zároveň při tomto způsobu odvětrání nesmí střecha obsahovat střešní okna , sedlové arkýře a úžlabí , protože tyto prvky by zamezovaly proudění vzduchu v odvětrávacích mezerách. Jako podstřešní fólii doporučuji vysoce difúzní kontaktní membránu Sunflex Contact , která kromě standardních funkcí navíc díky svému reflexnímu povrchu zabraňuje přehřívání střechy a podstřešního prostoru v létě. Pod izolaci pak doporučuji aplikovat termoreflexní parozábranu Sunflex Roof-in , která má díky svému reflexnímu povrchu i funkci přídavné tepelné izolace - její účinky jsou srovnatelné s cca 5-ti cm klasické minerální vaty. Jednotlivé fólie parozábrany je třeba slepit páskami a krajní fólie pak parotěsně přilepit ke stěnám. K tomu slouží příslušenství k fóliím Sunflex (pásky , tmel ). Pro správnou funkci termoreflexního povrchu je třeba zachovat mezeru 2-3cm mezi fólií a vnitřním obkladem. Více informací o fóliích Sunflex najdete na http://www.sunflex.cz/
S pozdravem
Ing. Jaroslav Skoupil
produktový manažer
tel.: 606 717915
email: jskoupil@tart.cz
www.sunflex.cz

odpovědět

Re: oprava střešní izolace   |   odpovídá: Jan Rypl

Tak toto je naprostá katastrofa , která se neobejde bez demontáže celé skladby konstrukce SDK a tepelných izolací. Vaše řešení nic nevyřeší , protože sice umožníte odpařování vodních par z konstrukce , ale nevyřešíte problém nefunčnosti omezení vstupu vodních par z interiéru do konstrukce (díky neexistenci parozábrany na spodní straně tepelné izolace ). Nejlepší by bylo spojit se telefonicky a zkusit najít nějaké schůdné řešení tak , aby :
a ) byla zachována ventilační vzduchová mezera pod střešní krytinou
b ) fungovala podstřešní fólie (doplňková hydroizolační vrstva )
c ) byl umožněn odpar vodních par z konstrukce do exteriéru
d ) konstrukce měla odpovídající součinitel tepelné vodivosti konstrukce
e ) fungovalo jak omezení vstupu vodních par z interiéru do konstrukce , tak i vzduchotěsnost konstrukce

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: oprava střešní izolace   |   odpovídá: N/A

Děkuji pane inženýre za vaši radu.Můžete mi ještě sdělit ,zdali vámi navrhovanou vysoce difúzní kontaktní membránu Sunflex Contact , mohu mezi krokve aplikovat vertikálně od hřebene směrem dolů , nebo jen horizontálně?Dále střecha má střešní výlez ke komínu a zdali to není na závadu.Zdali je vhodné požít jako izolaci vatu Rockwool ,kterou bych vyplnil prostor mezi krokvemi přes ní bych aplikoval parozábranu Sunfltermoreflexní ex Roof-in ,k vyřešení problému tepelných mostů ,bych měl ještě aplikovat další vrstvu izolační vaty a další termoreflexní parozábranu Sunflex Roof-in? Jakým způsobem bych tuto druhou vrstvu izolace měl připevnit k první vrstvě a zdali je pak možné ještě navíc toto vše zakrýt palubkami či sádrkartonem a jakým způsovem?

Předem vám děkuji za případnou další poradu , s pozdravem

Jiří Kos

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


oprava střešní izolace (č. 8503) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy