eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Posouzení navrhované rekonstrukce lehké střechy.

Autor: N/A 21. 6. 2011

Dobrý den. Pod sedlovou střechou rodinného domu , mám špatně vybudované podkroví. Současná skladba je: Sádrokarton , parozábrana , tepelná izolace 180 mm pod krokvemi a mezi krokvemi , vzduchová mezera cca 3cm (dole bez odvětrání , nahoře s výstupem do půdičky pod hřebenem ) , zákolp , lepenka a eternit (starý 40 let ). Sklon střechy je 35 st.
Zvažuji výměnu střešní krytiny a při tom odstranění , nebo potlačení závad.
Jedna z oslovených firem mi navrhuje odstranění eternitu a lepenky. Natlučení kontralatí 6x4 cm na původní záklop jako odvětrání , připevnění OSB desek , a na desky aplikovat šindel IKO Cambridge HD.
Domníval jsem se , že by na starém záklopu , pod kontralatěma , měla být položena difuzní fólie. Ale prý to není v tomto případě nutné.
Je to tak v pořádku?
Děkuji za každou radu. Martin

odpovědět

Re: Posouzení navrhované rekonstrukce lehké střechy.   |   odpovídá: Luděk Kovář

Pane Martin ,
navrhované řešení je funkční , ale bylo by vhodné se zamyslet , zda bude vyhovující i do budoucnosti z hlediska cen energií. Vašich 180 mm min.izoolace mezi krokvemi představuje tep.odpor R-3 ,8 m2K/W. Současný tren a normový požadavek je R-4 ,16 m2K/W. Doporučuji vám přidat tep.izolaci nad krokve , když už jste se rozhodl k rekonstrukci střechy. Nadkrokevní zateplení z tuhých izolačních desek PIR o tl. 40 mm vám zvýší stáv.tepelný odpor o 1 ,38 m2K/W. Výsledný tep.odpor bude 5 ,54 m2K/W , což je bezpečně nad min.normovým požadavkem , Izolační desky o vel.2 ,4 x 0 ,6 mm mají spoje na ozub , oboustranný flís. Kotvení s eprovádí šrouby přes kontralať do krokve. Na kontralať se apikují latě nebo celoplošné bednění z OSB desky apod.
Pokud budete mít vážný zájem o řešení , můžete se vy nebo realizační firma na nás obrátit.
Více naleznete na našich web stránkách : www.puren.cz

Ing. arch. Luděk Kovář, technický poradce

E-mail: kovar@jitrans.cz

JITRANS TRADE, s.r.o., Na Hranici 12a

Obchodní zastoupení firmy Puren, výrobce tepelných izolací PIR.

odpovědět

Re: Posouzení navrhované rekonstrukce lehké střechy.   |   odpovídá: Jan Rypl

Ostranění eternitu a staré lepenky včetně dokonalého odstranění původních lepenáčů je potřeba jednoznačně , protože lepenka brání odparu vodních par z konstrukce.

Z hlediska požadavků norem vzhledem k existenci zatepleného podkroví je pojistná hydroizolace nutností , tj. na staré od hřebíků očištěné bednění aplikovat vysocedifúzní kontaktní membránu Jutadach 135 (dole kombinována s okapničkou ) , pak kontralatě výšky 40 mm (dole prostor mezi nimi kryt mřížkou proti vstupu ptáků ) , a následně OSB desku s asfaltovými šindeli. POZOR ! V hřebeni musí být OSB deska na 5 cm průběžně přerušená a použito větrání hřebene. Nejlépe Armourvent Multi nebo Armourvent Ridge - viz.: http://www.iko.cz/documents/accessories/ventilating-your-shingles-roof.xml?lang=cz

Problém je však v tom , že celková 180 mm tloušťka zateplení neodpovídá současným normám , jelikož konstrukce (při použití běžného tepel. izolantu ) přesáhne součinitel tepelné vodivosti konstrukce U 0 ,24 W/m2.K.

Podrobnosti řešme telefonicky.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Posouzení navrhované rekonstrukce lehké střechy. (č. 8466) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy