eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Zateplení střechy - obytné podkroví

Autor: N/A 19. 5. 2011

Dobrý den ,
na základě přečtení článků z poradny se chci zeptat na možná rizika a problém při zateplení střechy v této skladbě:
Hlinikový plech , lepenka , deskové podbití , 2cm mezera , difůzní kontaktní fólie Jutadach 115 , vata mezi krokve , vata pod krokvema , parozábrana , sádrokarton / někde dřevo. Střecha je nevětraná , dům je zateplený až k podbití. Parozábranu jsem se snažil udělat dobře , čili všechny spoje sjou přelepeny páskou , na napojení na zdi je tmel.
Ve střeše mám osazené střešní okna. Chci se zeptat , jelikož do vaty a do vzduchové mezery nikde nevidím , jaké jsou a jestli budou možná rizika. Co se může stát pokud neudělám anebo je nutné u zatelplení a hřebene střechy dělat nějaké ventilační otvory?
Děkuji za opověď

odpovědět

Re: Zateplení střechy - obytné podkroví   |   odpovídá: Jan Rypl

Tato střecha s paronepropustnou střešní krytinou má naprosto elementární chybu v konstrukci , a to neexistují VENTILAČNÍ min. 4 cm ventilační vzduchovou mezeru mezi bedněním krytiny a podstřešní membránou , která by umožňovala bezproblémové odpařování vodních par z konstrukce do exteriéru , tj. proudění venkovního vzduchu. Jelikož parozábrana nezabraňuje , ale pouze reguluje (omezuje ) vstup vodních par do konstrukce , tj. v dané skladbě bude mít fóliová parozábrana menší parotěsnost než je paronepropustnost střešního pláště. A to i v případě , že parozábrana nebude perforována vruty desky SDK. Tj. do konstrukce může vstupovat větší množství vodních par než je možnost jejich odparu , tj. v konstrukci může nastat výrazné riziko vzniku kumulujících se neodpařitelných kondenzací. Konstrukce odporuje jak normě ČSN 731901 Navrhování střech , tak ČSN 730540 Tepelná ochrana budov , část 2 Požadavky , zejména hlava 6 Šíření vlhkosti konstrukcí.

Další konzultace prosím telefonicky.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Zateplení střechy - obytné podkroví   |   odpovídá: Ing. Karel Sedláček, Ph.D.

Dobrý den ,
v případě nezajištění dostatečného větrání šikmé střechy může dojít k nárůstu vlhkosti a tím ke snížení izolačních schopností tepelné izolace.

V horším případě pak naroste míra vlhkosti po nějaké době do té míry , že Vám mohou začít hnít dřevěné konstrukce , což pak je už velmi závažný problém.

S pozdravem

Ing. Karel Sedláček, produktový manažer

E-mail: karel.sedlacek@saint-gobain.com

SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o., Masarykova 197, 517 50 Častolovice

Výroba tepelných, zvukových a protipožárních izolací z minerální vlny.

odpovědět

Re: Zateplení střechy - obytné podkroví   |   odpovídá: N/A

Dobrý den , bohužel musím konstatovat , že Vaše střecha má dva problémy - jednak chybějící odvětrání a také porušenou parozábranu. Přes porušenou parozábranu pronikne z interiéru do konstrukce vodní pára , která pak díky neodvětrané mezeře nad difúzní membránou nemá kam odejít , hromadí se a kondenzuje , což časem způsobí celkovou degradaci konstrukce. Odvětrávací mezera mezi podbitím a difúzní membránou má být při sklonu střechy nad 25° min.40mm , při menším sklonu dokonce min.60mm a hlavně musí mít spodní nasávání vzduchu o velikosti min. 200cm2 /bm okraje střechy a horní odvětrání min. 100cm2/bm hřebene na každé straně hřebene. Odvětrávací mezeru je nejlépe vytvořit pomocí kontralatí přibitých na krokve ve směru shodném s krokvemi. Takto vytvořená a odvětraná mezera pak spolehlivě odvádí veškerou vodní páru z konstrukce. Jako difúzní membránu doporučuji Sunflex Contact - vysoce difúzní kontaktní membránu s reflexním povrchem , která oproti běžným membránám je schopna v letním období ochladit střechu a prostor pod ní až o 5°C. Co se týče parozábrany - stačí jen jedna a její umístění mezi izolací a sádrokartonem je samo o sobě v pořádku. Chyba ale byla , že došlo k jejímu proděravění při montáži sádrokartonu - parozábrana tak do značné míry ztratila funkčnost. Řešení jsou dvě:
1. umístění parozábrany mezi vrstvy izolace - pak platí , že tloušt´ka izolace pod parozábranou je max. 1/4 tloušt´ky izolace nad parozábranou a navíc nesmí být tato konstrukce nad tepelně-vlhkostně namáhaným prostorem - např. koupelnou.
2. umístění parozábrany pod obě vrstvy izolace - pak je ale žádoucí instalovat další rošt , který vytvoří vzduchovou mezeru mezi parozábranou a sádrokartonem. Při montáži sádrokartonu pak už nedojde k žádnému porušení parozábrany , navíc lze mezeru využít pro instalaci rozvodů a mezera rovněž umožňuje termoreflexní efekt při použití termoreflexní parozábrany Sunflex Roof-in , která tak navíc působí jako přídavná tepelná izolace - odpovídá cca 5-ti cm minerální vaty.
Fólii Sunflex Roof-in je možno využít i u prvního řešení nebot´ podkrokevní izolace je svými vlastnostmi velmi podobná vzduchové mezeře.
V místech uchycení parozábrany , kde by došlo k jejímu porušení , používáme šroubotěsnou pásku , která se nalepí na parozábranu v místě , kde bude procházet vrut a ten se pak prošroubuje skrz tuto pásku - místo pak zůstává stále parotěsné.
Více informací o fóliích Sunflex najdete na http://www.sunflex.cz/ nebo na níže uvedeném tel. čísle.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Skoupil
produktový manažer
tel.: 606 717915
email: jskoupil@tart.cz
www.sunflex.cz

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Zateplení střechy - obytné podkroví (č. 8415) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy