eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Zateplení střechy starého rodinného domu

Autor: N/A 15. 5. 2011

Dobrý den ,
rád bych se zeptal na nejjednodušší postup při zateplení střechy (půdy ) rodinného domu z r.1927. Jedná se o šikmou střechu , konstrukce je násl.: pouze krokve , latě a na nich tašky bobrovky. Na půdě bych chtěl vybudovat pokoj , t.zn. předpokládáná jsou také 2 střešní okna. Dá se např. odhadnout cena takového zateplení na m2? Děkuji za informaci.

odpovědět

Re: Zateplení střechy starého rodinného domu   |   odpovídá: Jan Rypl

Takové běžné zateplení je bez demontáže střešní krytiny nereálné. Problém je v tom , že pod střešními latěmi (nad tepelnou izolací ) je nutno vytvořit VENTILAČNÍ vzduchovou mezeru o tl. min. 40 mm , a to včetně dole dostatečné nasávací mezery (mezi latěmi a obvodovým zdivem ) a nahoře v blízkosti hřebene ventilačními prvky v krytině dostatečné otvory , tj. tak aby mezera měla vstup i výstup vzduchu vůči exteriéru , tj. aby v každém poli mezi krokvemi nad tepelnou izolací mohl proudit venkovní vzduch. Zabudovaná střešní okna však takovou ventilaci přeruší , a případné sedlové arkýře či úžlabí jej úplně znemožní.

Celkové náklady na zateplení pak závisí na tom , zda sklon střechy je do nebo nad 45° (rozdílné požadavky norem na účinnost zateplení ) a na typu použitého tepelného izolantu a pak dále na typu klimatu interiéru (požadavek na typ a provedení parozábrany a celé skladby konstrukce ).

Bylo by vhodnější spojit se telefonicky a upřesnit si souvislosti.
Základní skladby najdete na : http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pdf

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Zateplení střechy starého rodinného domu   |   odpovídá: Jaroslav Skoupil

Dobrý den , postup při zateplení střechy závisí na tom , zda hodláte vyměnit i krytinu a pod nové latě vložit i kontralatě či nikoliv. První variantu považuji za vhodnější a zároveň jedinou možnou , pokud chcete do střechy umístit střešní okna. Vložením kontralatí totiž vytvoříte nezbytnou odvětrávací mezeru nad izolací (při sklonu střechy nad 25° šířka mezery min. 40mm , při sklonu pod 25° min. 60mm ) , která odvádí vodní páru pronikající z interiéru a zabraňuje tak její kondenzaci v konstrukci. Mezi kontralatě a krokve se ještě vloží vysoce difúzní membrána , která působí jako pojistná hydroizolace a rovněž chrání tepelnou izolaci proti zafoukávání. Jako difúzní membránu doporučuji Sunflex Contact - reflexní vysoce difúzní membránu , která kromě standardních funkcí navíc díky svému reflexnímu povrchu zmírňuje zahřívání střechy v létě - snížení teploty v podstřešním prostoru o 5°C. Membránu lze klást přímo na izolaci.
Pokud zvolíte druhou variantu - tzn. nechcete zasahovat do konstrukce stávající střechy , pak je třeba vytvořit odvětrávací mezery mezi krytinou a difúzní membránou v polích mezi krokvemi se spodními nasávacími otvory o velikosti min. 200 cm2/bm okraje střechy a horními větracími prvky u hřebene rovněž v každém poli mezi krokvemi - tedy po obou stranách hřebene o velikosti na každé straně hřebene min. 100 cm2/bm hřebene. Difúzní membránu lze uchytit např. na latě upevněné na boční strany krokví. Předepsané výše uvedené šířky odvětrávací mezery platí i pro tento případ. Střecha při tomto způsobu odvětrání však nesmí obsahovat střešní okna , sedlové arkýře nebo úžlabí , protože tyto prvky by zamezovaly proudění vzduchu.
Předpokládám , že použijete izolaci mezi krokve a pod krokve v celkové tloušt´ce alespoň 200 mm (Isover ,Rockwool... ).Hlavním měřítkem kvality izolace je její součinitel tepelné vodivosti (lambda ) , který by měl být uveden u každého výrobku a jeho hodnota by měla být menší než 0 ,04 W/mK. Celková tloušt´ka izolace závisí kromě uvedené charakteristiky i na požadovaném tepelném odporu střešní konstrukce. Ušetření části izolace (cca 5 cm ) můžete dosáhnout použitím parotěsné reflexní fólie Sunflex Roof-in , která má funkci parozábrany a zároveň přídavné tepelné izolace (opět díky svému reflexnímu povrchu - nutno vytvořit mezeru 2-3cm mezi fólií a vnitřním obkladem ). Fólii je nutné parotěsně slepit ve spojích , utěsnit v místech závěsů a uchycení a parotěsně napojit na stěny a prostupy. K tomu slouží široký sortiment příslušenství (pásky , tmel ). Více informací o fóliích Sunflex a jejich aplikaci najdete na http://www.sunflex.cz/ . Na těchto stránkách najdete i ceník fólií a jejich příslušenství. Co se týče celkové kalkulace střechy , tu může stanovit prováděcí firma na základě konkrétních použitých materiálů.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Skoupil
produktový manažer
tel.: 606 717915
email: jskoupil@tart.cz
www.sunflex.cz

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Zateplení střechy starého rodinného domu (č. 8412) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy