eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

zateplení střechy bez střešní fólie

Autor: N/A 29. 3. 2011

Dobrý den. Chtěl bych zateplit půdní prostor u RD. Jedná se o šikmou střechu s krytinou Bramac , bez střešní fólie. Krokve jsou o tloušce cca 14 cm. a rozteč mezi krokvemi je cca 9O cm. Rád bych vás poprosil o radu jakou difuzní fólii vybrat , jakou tepelnou izolaci použít , jakou parozábranu vybrat a jak řádně upevnit difuzní fólii. Pokud mi doporučíte obchod k nákupu budu rád. Předem děkuji za rady ,

odpovědět

Re: zateplení střechy bez střešní fólie   |   odpovídá: Jaroslav Skoupil

Dobrý den , jako difúzní fólii doporučuji Sunflex Contact - reflexní vysoce difúzní membránu , která kromě standardních funkcí (pojistná hydroizolace , ochrana izolace proti zafoukávání ) díky svému reflexnímu povrchu zmírňuje zahřívání střechy v létě - snížení teploty v podstřešním prostoru o 5°C. Membránu lze klást přímo na izolaci. Pokud ve skladbě střechy nejsou kontralatě , které by vytvářely odvětrávací mezeru nad difúzní membránou , pak je třeba vytvořit odvětrávací mezery v polích mezi krokvemi se spodními nasávacími otvory o velikosti min. 200 cm2/bm okraje střechy a horním ventilačním hřebenáčem nebo větracími prvky rovněž v každém poli mezi krokvemi - tedy po obou stranách hřebene o velikosti min. 100 cm2/bm hřebene. Difúzní membránu lze uchytit např. na latě upevněné na boční strany krokví. Ventilační mezera mezi membránou a latěmi s krytinou má být při sklonu střechy nad 25° 40 mm , při menším sklonu 60 mm a střecha nesmí obsahovat střešní okna , sedlové arkýře nebo úžlabí , které by zamezovaly proudění vzduchu.
Předpokládám , že použijete izolaci mezi krokve a pod krokve v celkové tloušt´ce alespoň 200 mm (Isover ,Rockwool... ).Hlavním měřítkem kvality izolace je její součinitel tepelné vodivosti (lambda ) , který by měl být uveden u každého výrobku a jeho hodnota by měla být menší než 0 ,04 W/mK. Celková tloušt´ka izolace závisí kromě uvedené charakteristiky také na sklonu střechy a na požadovaném tepelném odporu střešní konstrukce. Ušetření části izolace (cca 5 cm ) můžete dosáhnout použitím parotěsné reflexní fólie Sunflex Roof-in , která má funkci parozábrany a zároveň přídavné tepelné izolace (opět díky svému reflexnímu povrchu - nutno vytvořit mezeru 2-3cm mezi fólií a vnitřním obkladem ). Fólii je nutné parotěsně slepit ve spojích , utěsnit v místech závěsů a uchycení a parotěsně napojit na stěny a prostupy. K tomu slouží široký sortiment příslušenství (pásky , tmel ). Více informací o fóliích Sunflex a jejich aplikaci najdete na http://www.sunflex.cz/
S pozdravem
Ing. Jaroslav Skoupil
produktový manažer
tel.: 606 717915
email: jskoupil@tart.cz
www.sunflex.cz

odpovědět

Re: zateplení střechy bez střešní fólie   |   odpovídá: Jan Rypl

Pokud takovou střechu chcete zateplit bez demontáže střešní krytiny , pak střecha nesmí mít ani úžlabí ani střešní okna ani sedlové arkýře. Mezi vrstvou střešnich latí a vrstvou tepelné izolace totiž musí být vytvořena min. 40 mm ventilační (!!!!!! ) vzduchová mezera. Teprve pak se pod ventilační mezerou může mezi krokve napnout vysocedifúzní větrotěsnící membrána (např. Jutadach 115 ) , pak tepelná izolace ve zbývajícím prostoru mezi krokvemi a tepelná izolace pod krokvemi , pak parotěsně spojená a napojená parozábrana (např. Jutafol N 110 ) a následně rošt pro podhled a deska SDK. Mezi parozábranou a deskou SDK by měl být mezirošt zabraňující perforaci parozábrany vruty desky SDK či hřebíky palubek ! Přesný typ parozábrany (její parotěsnost ) závisí na typu (klimatu ) interiéru.

Celková tloušťka tepelné izolace konstrukce závisí na tom jaký je sklon vaší střechy (do nebo nad 45° ) a jakou lambdu (tepelnou vodivost ) bude mít použitá tepelná izolace v konstrukci.

Další podrobnosti můžeme řešit telefonicky nebo je najdete v Aplikačním manuálu na : http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pdf

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


zateplení střechy bez střešní fólie (č. 8360) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy