eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Napravení chyby v zateplení střechy

Autor: N/A 14. 3. 2011

Dobrý den ,
mám nový domek se sedlovou střechou , skladba je následující: kanadská šindel , pod ní hned papírová lepenka , pod ní prkenné bednění , pod bedněním mezi krokvemi 18 cm vaty (vata leží přímo na bednění ) , parotěsná zábrana , rošt , sádorkarton. Na střeše nejsou žádné odvětrávací šablony a zateplení fasády je vyvedeno také až mezi krokve , takže odspodu nejde do střechy také žádný vzduch. V místě mezi vatou a bedněním se střecha rosí , vata je navlhlá , mám strach , že bednění shnije. Můžete mi poradit , kde se při výstavbě stala chyba a jak jí odstranit.
Děkuji Havlíček

odpovědět

Re: Napravení chyby v zateplení střechy   |   odpovídá: Jan Rypl

V konstrukci máte 2 chyby :
a ) Nedostatečná tloušťka tep. izolací. Pokud je 18 cm vata jen mezi krokvemi a je použit běžný typ vaty - s lambdou 0 ,039 W/m.K , pak součinitel tep. vodivosti konstrukce U bude cca 0 ,34 W/m2.K , což výrazně překračuje povolenou hodnotu U 0 ,24 W/m2.K jak pro střechu se sklonem do 45° , tak povolenou hodnotu U 0 ,30 W/m2.K pro střechu se sklonem nad 45° . A tyto hodnoty jsou ze zákona závazné !
b ) mezi tep. izolací a bedněním s krytinou není vytvořena nezbytná ventilační vzduchová mezera s proudícím venkovním vzduchem a to o tl. min. 40 mm (při sklonu pod 25° min. 60 mm ) a to včetně dole nasávací mezery mezi zdivem a bedněním pro vstup venkovního vzduchu a nahoře odvětrávacím hřebenáčem pro výstup vzduchu z mezery do exteriéru. Tj. v konstrukci chybí možnost odpařování vodních par z konstrukce do exteriéru.
c ) je vůbec parozábrana mezi sebou parotěsně slepena a parotěsně nalepena na navazující a pronikající konstrukce včetně zdí ? Tj. zda parozábrana vůbec omezuje vstup vodních par z interiéru do konstrukce.
Navíc taková střecha nemůže ani mít střešní okna ani sedlové arkýře či úžlabí.

Řešení je složité , ale můžeme jej stanovit telefonicky.

Rypl , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Napravení chyby v zateplení střechy   |   odpovídá: Luděk Kovář

Pane Havlíček ,
u vás se stalo více chyb. Parozábrana , která má být pod krokvemi není 100% těsná. Tep.izolace propouští teplo a vlhko pod bednění , kde dochází ke kondenzaci. Asfalt.šindel vykazuje obdobně jako plech kondenzaci pod krytinou. Chybí odvětrání pod bedněnín.
Možná náprava :
Šindel zdemontovat , na bednění položit tep.izolaci PIR (tloušťka cca 60 mm , na izolaci položit QSB desku , pojistnou strukturální rohož + plechovou krytinu falcovanou. Tímto přiteplením odstraníte rosný bod pod bedněním.
Řešení naleznete na našich web stránkách www.puren.cz , sekce šikmá střecha - plechová střecha. Konkrétní řešení je nutno ověřit tepelně technickým výpočtem. Při objednání izolace u nás je výpočet zdarma včetně technického poradenství.
tel. 725 338 887

Ing. arch. Luděk Kovář, technický poradce

E-mail: kovar@jitrans.cz

JITRANS TRADE, s.r.o., Na Hranici 12a

Obchodní zastoupení firmy Puren, výrobce tepelných izolací PIR.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Napravení chyby v zateplení střechy (č. 8339) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy