eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

zateplení střechy s lepenkou na bednění

Autor: N/A 19. 2. 2011

Dobrý den ,

máme střechu se sklonem 41 ,5° , délka od okapu k hřebenáči činní 6 m , délka šikminy v obývaném prostoru 1 ,9m , ve střeše se nacházejí střešní okna , střecha má vždy odvětrávací tašku mezi krokvemi a má následující skladbu:
- střešní krytina: BRAMAC – alpská taška ,
- latě (rozměr ~ 4x5 cm ) ,
- kontralatě (rozměr ~ 4x5 cm ) ,
- podstřešní pojistná hydroizolace: lepenka
- dřevěné bednění - záklop (tloušťka desek – 2cm )
- krokve (rozměr 120/140 mm , vzdálenost mezi krokvemi ~97 cm )
- na krokvích jsou přídavné latě výšky ~4 ,5 cm (pozn.. krokve byly nastaveny pro původní izolaci výšky 140 cm )
- …původní izolace odstraněna

Firma k provedení izolace střechy a stropu navrhuje použití foukané izolace ISOCELL s následujícím postupem:
- provedení roštu pro připevnění sádrokartonu ,
- připevnění parozábrany ,
- sádrokarton ,
- dutiny mezi krokvemi vyfoukat izolací.

Rád bych znal:
- Váš názor na provedení výše uvedeného zateplení , u kterého firma nepočítá s ventilační mezerou mezi foukanou izolací a bedněním – „ firma se toho nebojí – já ano“.
- Jaké jsou zkušenosti s životností tohoto typu izolace , respektive jaká je degradace vlastností v průběhu let.
- Uvítám i další návrhy jak nejlépe zateplit takovou střechu (hlavně s ohledem na použitou lepenku ) , tak aby návrh vyhovoval doporučeným hodnotám součinitele prostupu tepla pro dotaci „zelená úsporám“ , a aby izolace netrpěla vlhkostí a tepelnými mosty v konstrukci střechy.

Děkuji a hezký den
Jaroslav

odpovědět

Re: zateplení střechy s lepenkou na bednění   |   odpovídá: Jan Rypl

Pokud je na bednění lepenka , pak ventilační vzdchová mezera pod bedněním je naprsotou nezbytností a vyplývá jak z ČSN 731901 Navrhování střech , tak z ČSN 730540 Tepelná ochtana budov , část 2 Požadavky.

Žádná parozábrana by neměla být přímo pod deskou SDK tak , že ji budou perforovat vruty desky SDK. Nejen , že u reflexní fólie pak dochází ke zrátě reflexní funkce , ale díky perforaci vruty pak dochází k drastickému snížení parotěsné účinnosti a vzduchotěsnosti jakékoliv parozábrany. Navíc pak vznikají i problémy s instalacemi inž. sítí , kde jakákoliv zásuvka , vypínač či bodové svítidlo udělá díru do parozábrany čímž dojde k naprosté ztrátě funkčnosti parozábrany.

Pokud tedy byl vytvořen rošt pro desku SDK , pak je vhodné na něj naaplikovat parozábranu (u klimatu obytného prostoru stačí Jutafol N , u koupelny Jutafol Reflex nebo Jutafol NAL ) parotěsně ji spojit a napojit a pak na parozábranu namontovat další CD profily na jezdích křížem vůči profilům původního roštu , kde vruty jezdce se podlepí páskou Jutafol SP 1 , a deska SDK se namontuje až na tento mezirošt. Podhled se pak sníží jen o 28 mm. Pokud by ale měly být do desky SDK instalovány bodová svítidla , pak by bylo nutné tento mezirošt vytvořit na přímých závěsech (opět s podtěsněním přímého závěsu páskou Jutafol SP 1 ) tak , aby těleso bodového svítidla nejen neprocházelo parozábranou , ale vůbec se parozábrany ani nedotýkalo.

Pokud by v desce SDK nebyly žádné prvky inž. sítí , pak by bylo možné aplikovat desku SDK i přímo na parozábranu (u klimatu obytného prostoru stačí Jutafol N , u koupelny Jutafol Reflex nebo Jutafol NAL ) ale s tím , že na parozábraně bude v místech průniků vrutů desky SDK nalepena těsnící páska Jutadach TPK Super. Tj. tak , že vrut desky SDK pronikne nedříve do této pásky a teprve pak do parozábrany. Vzniká však problém s parotěsným napojením parozábrany v detailu na navazující zeď u UD profilu.

Základní detaily najdete v přílohách a v Aplikačním mnauálu na : http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pdf

Další konzultace prosím telefonicky. Děkuji.

S pozdravem

Jan Rypl
Manažer aplikací JUTA a.s.
Tel.: 602 194 045 , 499 314 235
Fax : 499 314 210
rypl@juta.cz
www.juta.cz

Jan Rypl, manažer aplikací

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


zateplení střechy s lepenkou na bednění (č. 8304) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy