eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

kontaktní fólie

Autor: N/A 26. 1. 2011

Dobrý den , mám přiznané přesahy krokví zvrchu zaklopené palubkami , zbytek krovu je bez bednění. Půda bude izolovaná volně foukanou vrstvou celulózy. Firma použila kontaktní fólii jen přes palubky , ale dále již pokračovala s nekontaktní fólií JUTAFOL. Jaký problém nastane v místě styku nekontaktní fólie s izolací (celulózou ) ? Existuje jiné řešení , než střechu rozebrat a přidat pás kontaktní fólie? Děkuji za odpověď.

odpovědět

Re: kontaktní fólie   |   odpovídá: Jan Rypl

Tak to je naprostá katastrofa !!!
1 ) pokud pod podstřešní fólií typu Jutafol D nebude vytvořena ventilační !!!!vzduchová mezera , nebo bude se dotýkat nafoukané tepelné izolace , dojde k obrovským kondenzacím na spodní straně fólie a navíc dojde i ke ztrátě vodotěsnící schopnosti této fólie. Tj. jakékoliv zafoukané vodní srážky protečou skrz fólii do tepelné izolace.
2 ) pokud se do šikminy fouká celulózová tepelná izolace musí být na obou stranách vyplňovaného prostoru tuhá plocha konstrukce.

Tj. prkenné bednění mělo být po celé ploše střechy tam , kde k němu bude doléhat nafoukaná izolace , od této plochy směrem ke hřebenu měla být instalována vyrovnávací lať (aby nevznikal schod ploch střech s bedněním a bez bednění ). Na prkenném bednění měla být instalovaná vysocedifúzní membrána vhodná na bednění (např. Jutadach 135 , Dekten 135 ,... ) a následně ke hřebenu (plocha již bez tepelné izolace a bednění ) pak opět vysoce difúzní membrána , ale tentokrát by stačil typ nižší verze (např. Jutadach 115 , Dekten 115 ).

Bylo by vhodnější spojit se telefonicky a dořešit rekonstrukci skladby.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


kontaktní fólie (č. 8264) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy