eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

střešní fólie

Autor: N/A 23. 9. 2010

Dobrý den pane Rypl.

Rád bych se zeptal , jaká je možná náprava při poškození střešní kontaktní fólie chemickou látkou na ošetření dřeva , popř. jak napravit prosakování vody v místech , kde jsou probyté hřebíky? Je možné tuto fólii nejakým způsobem naimpregnovat , (jakou látkou a kde je možné ji koupit ) nebo je nezbytně nutné fólii vyměnit? Byl jsem svědkem , kdy v zimě zafoukal prachový sníh pod křidlici i když nově položenou (brněnka engoba ) a druhý den při oblevě voda ze sněhu prosakovala přes fólii nejen do krokví , ale i volně v ploše mezi krokvemi a tvořily se na fólii kapky. Na druhé části střechy se po nějakém čase vytvořily vodorovné pásy , mezi latěmi tmavší , které vypadají jako plíseň. Kde jsou vodorovné pásy , tak fólie není mokrá. Jedná se o fólii Omega light od firmy Isocel Rakousko , sklon střechy je 40°.
V případě , že si nechám fólii položit firmou , měla by mít osoba provádějící pokládku nějaké platné osvědčení nebo certifikát od firmy jejíž fólii bude pokládat?

Moc děkuji za Vaši odpověď.

odpovědět

Re: střešní fólie   |   odpovídá: Jan Rypl

Citovaná použitá membrána je materiál s mikropóristým filmem , a pokud tedy u takového materiálu dojde k potřísnění membrány chemickou impregnací , dojde k trvalé ztrátě vodotěsnosti materiálu. Problém nelze vyřešit žádným nátěrem , tj. je nutné membránu kompletně vyměnit. Popisované tmavé a světlé vodorovné pásy jsou patrně vzniklé tak , že chemická impregnace byla splachovaná deštěm ze střešních latí a pásy tedy kopírují střešní latě a prostory mezi nimi. Tj. chyba nefunkčnosti membrány je tedy jednoznačně na vině tíž , že realizační firma nedodržela montážní podmínky výrobce membrány.
Z norem nevyplývá žádná povinnost , aby firma montující podstřešní membránu měla nějaké osvědčení nebo certifikát. Ale je samozřejmě lepší vybrat si tu realizační firmu , která takové osvědčení od výrobce má k dispozici , tj. je příslušně podrobně proškolená. Příslušný seznam Vám mohu poslat na Váš osobní e-mail (prosím jen o sdělení místa stavby ). Zde nelze přikládat přílohy.
Hřebíky už jsou jen sekunderní chybou.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045 , www.juta.cz

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


střešní fólie (č. 8076) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy