eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

neprovětrávaná šikmá střecha s krytinou eternit

Autor: N/A 2. 9. 2010

Prosím o radu jakou zvolit skladbu pro zateplení pro obytné podkroví u starší střechy na RD.Stávající skladba: krokve > ; prkna > ; thérový papír > ; šablony eternit. Spodní část střechy částečně překrývá boky místností pod podkrovím , šikminy těchto místností jsou izolovány 50let starou skelnou vatou , vše utěsněno , nelze s tím hýbat , tudíž není možno zajistit přívod vzduchu pro případné provětrávání ze spodu střechy. Výměna stávající dosud dobré krytiny není reálná.
Má smysl instalovat další pojistnou hydroizolaci mezi krokve , když tuto funkci vlastně plní původní thérový papír pod krytinou?
Má smysl provést izolaci podkroví (pouze horní 2/3 z celé střechy ) s provětrávací mezerou mezi stávajícím bedněním na krokvích a nově přidanou tepelnou izolací? U hřebenu nejsou dosud žádné větrací průduchy.

odpovědět

Re: neprovětrávaná šikmá střecha s krytinou eternit   |   odpovídá: Jan Rypl

Přepokládám sklon střechy menší jak 45°. lepenka na stávajícím bednění výrazně omezuje odpařování vodních par z rosného bodu konstrukce do vnějšího prostředí

Pokud chceme alespoň kompromisně navrhnout řešení , pak je nutno mezi tepelnou izolací a bedněním vytvořit ventilační vzduchovou mezeru o tl. min. 40 mm , tak aby pod bedněním fungovala ventilační vzduchová mezera (proudící venkovní vzduch ) zajišťující možnost odparu vodních par z konstrukce. Toto je však možné provést jen za předpkladu , že střecha nemá úžlabí , nároží , sedlové arkýře nebo střešní okna. Typ parozábrany pak záleží na tom , jaký klimat bude v interiéru , tj. zda běžný klimat "obytného prostoru" nebo prostor s vysokým tepelně vlhkostním namáháním , např. koupelna bez nucené ventilace ventilátorem.

Pozn.: pro fungování ventilační mezery je nutné proříznutí bednění pod hřebenem včetně lepenky (5 cm průběžná mezera ) a existence ventilačního hřebenáče krytiny s ventilačním pásem pod hřebenáčem a 8 cm odsekání dole obvodového zdiva od bednění , tj. vznik otvoru pro nasávání venkovního vzduchu do ventilační mezery. Tj. tak aby v každém poli mezi krokvemi pod bedněním s lepenkou proudil venkovní vzduch.

a ) Pro obytný prostor tedy vyplývá skladba :
- střešní krytina
- lepenka
- bednění
- 40 mm ventilační vzduchová mezera
- vysoce difúzní vzduchotěsnící membrána napnutá mezi krokvemi (např. Jutadach 115 )
- tep. izolace mezi krokvemi + tep. izolace pod krokvemi (celkem tl. min. 200 mm , při lambdě vaty hodnoty max. 0 ,040 W/m.K )
- parotěsně spojená a napojená běžná parozábrana (Jutafol N 110 )
- rošt pro sádrokarton s vloženou 40 mm tepelnou izolací
- deska SDK
b ) Pro tepelně vlhkostně namáhaný prostor tedy vyplývá skladba :
- střešní krytina
- lepenka
- bednění
- 40 mm ventilační vzduchová mezera
- vysoce difúzní vzduchotěsnící membrána napnutá mezi krokvemi (např. Jutadach 115 )
- tep. izolace mezi krokvemi + tep. izolace pod krokvemi mezi krokvovými nástavci (celkem tl. min. 240 mm , při lambdě vaty hodnoty max. 0 ,040 W/m.K )
- parotěsně spojená a napojená vysoce parotěsná parozábrana (Jutafol Reflex N 150 nebo Jutafol NAL 170 Special )
- rošt pro sádrokarton bez tepelné izolace
- deska SDK

Podrobnosti najdete v Aplikačním manuálu na :
http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pdf

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: neprovětrávaná šikmá střecha s krytinou eternit   |   odpovídá: N/A

Děkuji za odpověď , takhle jsem si to myslel. Bude se jednat o běžný obytný pokoj , tl. tepelné izolace jsem uvažoval celkem přes 30cm. Problém bude s vytvořením spodního nasávacího prostoru spodní 1/3 střechy překrývá stávajíci místnosti v 2.np , mezi krokvemi je stará skelná vata , nelze se tam dostat bez rozebrání střechy nebo bourání v domě. Nešlo by vytvořit nasávací otvory až nad tímto místem pomocí větracích šablon "orlí oko"? A střešní okna budou 2 ks , tedy opět nasávací a vyfukovací otvory nad a pod oknem?

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


neprovětrávaná šikmá střecha s krytinou eternit (č. 8035) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy