eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

konstrukce stropu

Autor: N/A 4. 8. 2010

Dobrý den , provádíme rekonstrukci RD. Původní strop byl odstraněn , zbyly pouze stropní trámy. Nad obytnou místností v podkroví bude obytný prostor , který bude ale málo využíván , tzn , že v zimním období většinou nevytápěný. Trámy jsou hrubě opracovány , cca 20x20 cm.
Navržená skladba stropu je následující: kolmo na trámy CD profil s roztečí 50 cm na krokvových závěsech , parozábrana , vzduchová mezera 50 mm , CD profil. Mezi Vrchní a spodní CD profily je stavěcí třmen , spodní CD profily jsou kolmo na horní profily. Vzduchovou mezerou je vedena el. instalace. Mezi trámy je navrženo 18 cm izolační vaty.
V projektu není uvedeno jakou použít parozábranu a izolační vatu. Chtěl bych ze zeptat , jestli je navržená konstrukce správná a jakou parozábranu a izolaci by jste doporučili.

odpovědět

Re: konstrukce stropu   |   odpovídá: Jan Rypl

Typ parozábrany závisí na klimatu interiéru pod stropem. Pokud se jedná o běžný "obytný prostor" pak stačí použí středně parotěsně účinnou parozábranu , např. Jutafol N 110. Pokud je v interiéru prostor s vysokým tepelně vlhkostním namáháním , např. koupelna bez nucené ventilace ventilátorem , pak je potřeba použít vysoce parotěsnou parozábranu , např. Jutafol Reflex N 150 či Jutafol NAL 170 Special.
Spojování a těsnění parozábran je u všech typů shodné - viz. podklady v Aplikačním manuálu na : http://www.juta.cz/APLIKACNI-MANUAL_2010_souhrn.pdf

Pokud nad stropem bude nevytápěný prostor , pak celá konstrukce stropu nesmí překročit součinitel tepelné vodivosti konstrukce U 0 ,30 W/m2.K. Při použití jen 18 cm vaty a jen mezi trámy je potřeba , aby taková vata neměla lambdu větší jak 0 ,033 W/m.K. Navíc nad tepelnou izolací ze strany nevytápěného prostoru nesmí být použita vrstva , která by značně omezovala možnost odpařování vodních par z rosného bodu konstrukce.

Pokud by ovšem byl horní prostor temperován alespoň na +15°C , pak by konstrukce takové nároky neměla.

Další podrobnosti můžeme řešit telefonicky.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


konstrukce stropu (č. 7987) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy