eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Skladba střechy - zateplení nad krokvemi

Autor: N/A 29. 9. 2009

Dobrý den , mám stávající střechu (sklon 37st. ): krokve 120x180mm (rozestup 1200mm ) , latě 30x50mm (rozestup 300mm ) , krytina.

Firma mi nabízí pro zateplení tuto skladbu (od interiéru ):
místo stávající krytiny dát na stávající latě bednění z OSB desek tl.10mm (kolmá hrana ) ,
na ně parozábranu Jutafol N AL 170 ,
na ni po krokvích nastojato fošny 50x160mm ,
mezi ně izolaci Airrock ND tl.100+60mm ,
přes fošny a izolaci fólii Jutadach 135 ,
na ni po fošnách kontralatě 40x60mm s vruty po 700mm skrze fošny až do krokví ,
střešní latě 40x60mm ,
nová krytina s mřížkou a větracími taškami.

Nebylo by vhodnější dát OSB pod stávající latě a Jutafol N AL přímo na latě , aby vznikly uzavřené vzduchové mezery pro reflexi? Co si myslíte o použití fošen jakožto "přídavných krokví"? Nebudou to příliš velké tepelné mosty?

Děkuji.

odpovědět

Re: Skladba střechy - zateplení nad krokvemi   |   odpovídá: Jan Rypl

Nechápu proč v konstrukci mají být latě u OSB desky. Budou totiž vznikat problémy s nutným zakotvemí OSB desek a nových trámů-fošen až do původní krokve , protože nelze toto zakotvení provést jen do latí u OSB desky. Navíc musí být trámy-fošny zajištěny i proti bočnímu působení sil.

Zvolená parozábrana je správná , nikoliv však z důvodu zajišťování reflexe , ale z důvodu její vysoké parotěsné účinnosti , jelikož ji budou následně perforovat právě kotvy-vruty zajišťující trámy-fošny až do původní krokve.

Proto bych rozhodně demontoval původní latě a jako OBS desky použil nikoliv tl. 10 mm , ale určitě min. 24 mm.

Celková tloušťka 160 mm tepelné izolace u takové konstrukce rozhodně nesplní normou požadovaný součinitel tepelné vodivosti U 0 ,24 W/mK. Bylo by potřeba tloušťku navýšit min. o 20-40 mm , tj. alepoň na 180-200 mm (podle rozteče námětků ).

Tj. skladba :
- krokve
- 24 mm OSB
- Jutafol NAL 170 Special (http://e-shop.juta.cz/katalog/psf/manual%202009.pdf )
- 200 mm hranoly s 200 mm vatou
- Jutadach 135
- min. 40 mm kontralatě (ventilační mezera )
- střešní latě
- střešní krytina

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Skladba střechy - zateplení nad krokvemi   |   odpovídá: Tomáš Hlubuček

Dobrý den ,

Trochu se ztrácím ve vašem popisu. Skladbu popisujete od interieru , ale začínáte krytinou ?

Nicméně: 1 ) OSB deska je sama o sobě poměrně dobrou parozábranou. Pokud dobře vyřešíte napojení desek , utěsnění spojů páskou a dotěsnění tmelem kolem stěn , není třeba další parozábrana.
2 ) Pokud řešíme termoreflexi v parozábraně ( snížení tepelných ztrát ) , je třeba zachovat cca 2 cm mezeru před termofolií směrem do interieru. Detaily montáže naleznete na www.sunflex.cz
3 ) Termoreflexi je možné řešit i v popjistné hydroizolaci ( Sunflex Contact ) Omezíte tím přehřívání podkroví v létě .
Detaily můžeme řešit telefonicky 606 717 915

Tomáš Hlubuček, technický poradce

E-mail: thlubucek@tart.cz

TART, s.r.o., Vinohradská 91, 627 00 Brno

Termoreflexní stavební folie Sunflex - doplněk izolačních systémů budov.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Skladba střechy - zateplení nad krokvemi (č. 7492) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy