eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Kvalita vs. tloušťka tepelné izolace

Autor: N/A 7. 7. 2009

Zajímalo by mě , jaký vliv na tloušťku tepelné izolace má kvalita použitého materiálu (resp. součinitel lambda ) pro dosažení stejné hodnoty tepelné vodivosti (např. 0 ,16 W/m2K ).
Prakticky - kolik ušetřím na tloušťce materiálu , pokud místo materiálu s lambda 0 ,033 použiji materiál s lambda 0 ,039 při dodržení tepelné vodivosti 0 ,16 W/m2K?
Děkuji.

odpovědět

Re: Kvalita vs. tloušťka tepelné izolace   |   odpovídá: Jan Rypl

Nic neušetříte , naopak. Pokud jako tepelnou izolaci použijete materiál s vyšším číslem lambdy (0 ,039 ) místo materiálu s nižším číslem lambdy (0 ,033 ) , dojde ke zvýšení úniku tepla konstrukcí , a abyste dosáhl stejné tepelné vodivosti konstrukce , musel byste tloušťku tepelné izolace výrazně navýšit.

Čím je totiž menší číslo lambdy , tím je tepelná izolace při stejné tloušťce účinější.

Aby bylo možno spočítat požadovanou tepelnou vodivost konstrukce a tím i příslušnou potřebnou tloušťku tepelné izolace podle její lambdy , je nutné znát nejen typ použité tepelné izolace (lambdu ) , ale i vzdálenost a profil krokví a dalších nosných konstrukcí a vrstev , mezi které bude tepelná izolace použita. Tj. znát celou 3D skladbu plánované konstrukce. Tj. spočítat konstrukci se všemi tepelnými mosty okolo , nad i pod vrstvami tepelné izolace.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Kvalita vs. tloušťka tepelné izolace (č. 7340) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy