eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

oprava ploché střechy

Autor: N/A 23. 3. 2009

Dobrý den ,
prosím o radu , jaký materiál a technologii použít na gen. opravu ploché střechy na byt. domě rozměru cca 12x10m spád do středu cca 5 st. , na ploše střechy 2 komíny a ventilace , stáří cca 20 let stávající materiál - asfalt pásy nějaká lepší IPA ?? je popraskaný , několikrát natíraný stříbrným nátěrem. Na několika místech tam zatéká . Naše představa je , pokud možno položit novou izolaci na stávající. Děkuji

R. Marhoul
Loděnice u Berouna

odpovědět

Re: oprava ploché střechy   |   odpovídá: Ing. Jan Pařík, Parabit Technologies, s.r.o., www.

Rozhodnutí o způsobu řešení rekonstrukce střešního pláště z asfaltových pásů se doplňuje formou provedení 2-3 sond 20 x 20 cm v exponovaných místech. Kontroluje se stav nosných vrstev (event. s korekcí statikem ) , vlhkostní poměry + funkčnost tepelné izolace , tepelně izolační vlastnosti (třeba i zvýšením tloušťky tepelné izolace související s novými požadavky tepelně izolační norem ). Následně se rozhodne o provedení jen rekonstrukce střešního pláště tj. položení jen duplicitní střešní krytiny nebo musí být obnovena v plném rozsahu (statika , parotěsná vrstva , tepelná izolace , hydroizolace ). Dále se kontroluje stav vrchní vrstvy střešního pláště , hliníkové a akrylátové nátěry se musí mechanicky odstranit. Zjistí se natavitelnost původní asfaltové vrstvy pro následnou montáž natavením PB hořákem nebo použije se penetrační nátěr ALP. Zjistí se odtokové poměry , odstraní se prolákliny a výdutě , tyto se odstraní a vyspraví. Posoudí se , zda stávající pás může plnit funkci spodní hydroizolace pro sklon > ;1° pro dvouvrstvé hydroizolace. Pro objekty nad 30m2 je doporučeno volit standardní modifikované pásy typu ELAST , spodní s nosnou vložkou se skelnou tkaninou G-glas , vrchní pás pak s nosnou polyesterovou vložkou PV s dilatační schopností. Pro sklon > ;5° se nataví jednovrstvá hydroizolace jen vrchní pás. Volba skladby může být i ze speciálních pásů s expanzní funkcí s mikroventilační úpravou typu VENT nebo SAN nebo při zvětralém povrchu lze použít způsob montáže s mechanicky kotvenými pásy , pro jednovrstvé aplikace pak typu SINGLE. Vzhledem k omezenému rozsahu doporučuji se informovat o možnostech na emailu parabit@parabit.cz\

odpovědět

Re: oprava ploché střechy   |   odpovídá: N/A

Dobrý den pane Marhoule ,
velmi záleží na aktuálním stavu konstrukce , ideálně je třeba provést sondu do stávajícího střešního pláště a dle toho navrhnout , zda je střešní plášt třeba vybourat nebo je možno jej přivrstvit.
Otázkou je také zda budete připvrstvovat tepelnou izolaci či nikoli.Většina plochých střech panelových a bytových domů neodpovídá dnešním standardům.
Pokud tedy budeme brát variantu přivrstvení , bude skladba následující.
1 ) penetrace stávajícího podkladu ADHESIVE P
2 ) tepelná izolace EPS - přilepená k podkladu pomocí lepidla PUK PUREN
3 ) samolepící podkladní pás TEXSELF FV 3MM
4 ) plnoplošně natavený 4mm pás MORTEPLAS SBS FPV 4KG MINERAL
Do plochy je třeba umístit odvětrací komínky pro odvětrání vlhkosti střešní konstrukce.
Pokud budete o rekonstrukci uvažovat jsme schopni zařídit kompletní servis včetně sondy , osobního posouzení , cenové nabídky až po samotnou realizaci.
S přátelským pozdravem Ing. Lada Krsičková , Euroroofing s.r.o. , tel 603110740

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


oprava ploché střechy (č. 7175) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy