eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

posouzení stropu

Autor: N/A 15. 3. 2009

Dobrý den ,prosím o posouzení skladby stropu.Jedná se v RD z roku 1989 ovytápěný dětský pokoj v sedlové střeše.
skladba: pálená taška
latě
lepenka
záklop z prken 2 ,5cm
polystyren 2cm
černá skelná vata 12cm
záklop z prken 2 ,5cm
a na něm sádrokarton
střecha nemá odvětrání ,alenad vatou je cítit mírný průvan.Není zde žádná parozábrana ,ale ani žádná vlhkost.Střecha je na jih a v létě je teplota jen o 2°C vyšší než ve zděném přízemí.
Co by jste navrhl s tímto stropem?

odpovědět

Re: posouzení stropu   |   odpovídá: Kurc

Dobrý den ,
I v tomto případě jde o konstrukci která svojí skladbou neodpovídá požadavkům které jsou v současné době kladeny na zateplované konstrukce. A zdá se že i v tomto případě je konstrukce , z hlediska vlhkostní bilance při stávajícím způsobu používání (vlhkosti vzduchu v místnosti , teploty apod. ) , funkční. Tepelná stabilita místnosti je ovlivňována celou řadou dalších faktorů , nikoli pouze úrovní zateplení střešního pláště.
Při rekonstrukci by bylo nanejvýš vhodné skladbu upravit tak aby stávajícím (normovým ) požadavkům vyhověla.
Skladba by tedy měla obsahovat: větranou vzduchovou vrstvu (+vstup vzduchu na úrovni okapové hrany a výstup otvor na úrovni hřebene ) i min tloušťce 40 mm (pro střechy se sklonem > ; 25 ° ). První vrstvu tepelné izolace mezi krokvemi (např. 160 mm URSA SF 35 , 40 , DF 40 ) , druhou vrstvu tepelné izolace pod krokvemi (např. 40 mm URSA DF , TWP , TWF ) , parozábranu a vnitřní obložení.
Konkrétnější návrh by měl být upraven s ohledem na detailnější znalost stávajícího stavu střechy i na Vaše představy o úrovni parametrů kterých by skladba měla dosáhnout.

Jan Kurc, technický poradce

E-mail: jan.kurc@uralita.com

URSA CZ s.r.o., Pražská 16/810, 102 21 Praha 10

Tepelné izolace stavebních konstrukcí, technické izolace, zvukové izolace stavebních konstrukcí.

odpovědět

Re: posouzení stropu   |   odpovídá: Jan Rypl

Konstrukce je naprosto celá špatně , nemá odvodnění pojistné hydroizolace ani nutné odvětrání krytiny , ani odvětrání stř. pláště pod neprodyšnou pojistnou hydroizolací , není omezen vstup vlhkosti z interiéru do konstrukce žádnou parotěsnící vrstvou , o naprosté nedostatečnosti tepelné izolace a neexistenci vzduchotěsnosti konstrukce ani nemluvě. Neodpovídá ani normám ani aplikačním požadavkům výrobců použitých materiálů , a to pro dobu jejich instalace.

Bude docházet k podstatenému snížení životnosti střešní krytiny (spodnímu rozpadu ) , minimální funkčnosti tepelné izolace (velké náklady na vytápění ) , riziko vzniku plísní a hnilob pod bedněním s lepenkou.

Řešení :
- demontáž stř. krytiny , latí a lepenky
- na původní prkenné bednění aplikovat vysoce difúzní membránu (Jutadach 135 ) , pak kontralatě tl. min. 40 mm a stř. latě se stř. krytinou s ventil. prvky u hřebene
- demontáž sádrokartonu
- na spodní bednění instalovat parotěsně spojenou a napojenou parozábranu (Jutafol N 110 ) , pak rošt (z latí či profily na přímých závěsech ) s vloženou 40 mm tep. izolací (v této vrstvě vést inž. sítě ) a montáž desky sádrokartonu.

? v jakém stavu je bednění pod krytinou a vrch krokví ?

Další http://e-shop.juta.cz/katalog/psf/aplikacni%20manual.pdf

Rypl T.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: posouzení stropu   |   odpovídá: Tomáš Hlubuček

Dobrý den ,

je nezbytně nutné , abyste zajistil nad tepelnou izolací provětrávanou mezeru min 4 cm. Taktéž se neobejdete bez kvalitní parozábrany. Pokud je pokoj obýván , je při této skladbě jen otázkou krátkého času , kdy dojde k výraznému poškození vlivem. zkondenzované vlhkosti. Pro provedení vnitřní parozábrany je možné použíte termoreflexní folii sunflex a tím zvýšit tepelný odpor a využít reflexi.
Bližší detaily naleznete na ww.sunflex.cz , nebo uspory-energie.cz

Tomáš Hlubuček, technický poradce

E-mail: thlubucek@tart.cz

TART, s.r.o., Vinohradská 91, 627 00 Brno

Termoreflexní stavební folie Sunflex - doplněk izolačních systémů budov.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


posouzení stropu (č. 7162) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy