eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Izolace půdní podlahy

Autor: N/A 27. 2. 2009

Vážení.
Přeji dobrý den a dovoluji si Vás obtěžovat s tímto dotazem. Připravujeme rekonstrukci střechy třípodlažního bytového domu asi z roku 1950. Střecha je sedlová dřevěná , sklon krokví 40° , pozednice je asi 60 cm nad úrovni podlahy půdy , krytina pálená taška , zdi jsou cihlové. Rekonstrukce střechy bude spočívat ve výměně tašek a latí. Mezi krokve a tašky bude vložena folie a na systém latí budou uloženy nové tašky. Střecha nebude tepelně izolována. Na půdu je přístup pouze ke kontrole střechy a kontrole a čištění komínů , v bytech se topí plynem.
Dále hodláme provést tepelnou izolaci půdní podlahy nad nejvýše položenými byty. Konstrukce stropu nejvýše položených bytů je klasická (asi 40 cm silná ) -- dřevěná , nosné trámy jsou podbity a shora pobity prkny , na prknech je vrstva škváry a asi 5 cm vrstva betonu. Povrch podlahy půdy je rovný , nevykazuje poškození. Pro izolaci podlahy půdy předpokládáme použít *desky půdních podlah s povrchem s izolované polyuretanové desky BACHL tloušťky 160 mm* (dále jen izolační desky ) volně položené , bez parotěsné zábrany pod izolační desky a bez dalšího pokrytí povrchu izolačních desek.
Prosím o radu: - zda lze provést tepelnou izolaci podlahy půdy bezpečně , z hlediska prostupu a tvorby vlhkosti , bez parotěsné folie pod izolační desky
-a zda použití desek půdních podlah s povrchem s izolované polyuretanové desky BACHL vyhovuje pro výše uvedenou konstrukci podlahy požárním předpisům.
Děkuji Vám za odpověď.

odpovědět

Re: Izolace půdní podlahy   |   odpovídá: Jan Rypl

Doporučuji skladbu udělat tak , že na krokve se nainstaluje vysoce difúzní membrána (např. Jutadach 115 ) následně 40 mm kontralať a pak střešní latě se střešní krytinou s ventilačnímiprvky u hřebene. Pak není nutno pod membránou tvořit další ventilační mezeru. Kraj membrány (u okapu ) kombinovat s okapničkou.

Ohledně zateplení stropu je potřeba znát plánovaný typ PUR izolace (prosté nebo jednostranně nebo oboustranně opláštěné AL fólií ? ) Pokud je oplášťěná z horní strany , je parozábrana pod tepelnou izolací nezbytností ! V případě , že ve vytápěném interiéru je např. koupelna bez nucené ventilace ventilátorem , je parozábrana nutná i v případě prosté PUR desky.

Neopláštěné PUR desky nelze deklarovat jako nehořlavý materiál.

další viz.: http://e-shop.juta.cz/katalog/psf/aplikacni%20manual.pdf

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Izolace půdní podlahy (č. 7131) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy