eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

skladba střechy

Autor: N/A 23. 4. 2008Dobrý den ,

potřeboval bych poradit se skladbou izolační vrstvy střechy.

Jedná se o zateplení střechy podkrovní místnosti u RD , který je cca 80 let starý a jak krov , tak i střešní krytina je původní , nebo alespoň hodně stará. Vhledem k tomu , že z důvodu nedostatku financí nebudu měnit střešní krytinu a ani ji sundávat , tak budu zaizolovávat zevnitř.

Má představa je taková , že pod latě a mezi trámy bych nainstaloval difúzní reflexní fólii , např. GUTTAFOL S 160 B1 , dále bych mezi trámy vsadil tepelnou izolaci - cca 160mm , např. ISOVER Domo 160 mm nebo ROCKWOOL MULTIROCK rockmin 160 mm – výhoda je šíře 1000 mm stejně jako vzdálenost mezi trámy. Výška trámů je 140 mm , takže vzniklou výškovou nerovnost bych vyrovnal dřevěnými latěmi přikotvenými zespoda trámů. Na tyto latě bych dal parozábranu , např. GUTTAFOL DS ALU a celé to zaklopil sádrokartonem , který bych kotvil do pozink profilů , které by zároveň tvořily vzduchovou mezeru.

Takže můj dotaz je , zda lze postupovat dle tohoto scénáře? Nebo je nutné něco změnit?Děkuji Vám za Vaše rady a připomínky.S pozdravem Roman Jožák

odpovědět

Re: skladba střechy   |   odpovídá: Ing. Pavel Matoušek

Dobrý den ,
jedná-li se o objekt pro trvalé bydlení , pak celková doporučená tloušťka ve střeše má být cca 30 cm , minimální přípustná tloušťka 22 cm. To znamená , že se tloušťka rozdělí do více vrstev a pod krokve se musí vložit další rošt nebo dokonce 2 rošty (1 laťový , druhý z plechových profilů pro sádrokarton ).
Nedoporučuji nastavovat krokve po délce - tyto prvky zvětšují zhoršování tepelných vlastností a mají větší ztrátu tepla (v zimě ) anebo vnášejí do podkroví velké množství tepla (v letním období ). Při vkládání izolace Multirock (dříve Rockmin ) je nejvhodnější mít přesah izolace o 2 - 2 ,5 cm oproti mezeře mezi krokvemi - toto je nutno nazkoušet.
Postup: ponechat větrací mezeru min. 40 mm (podle sklonu a délky střechy může být i více ) , vložit difuzní fólii kontaktní mezi krokve , krokve vyplnit izolací , přeložit rošt kolmo na krokve , zaizolovat , položit parozábranu , pak rošt pro sádrokarton , do něj opět izolaci a pak desky SDK 15 mm nebo 2x12 ,5 mm. V případě tl. izolace 22 cm je složení izolace 10 cm (mezi krokve ) + 60 mm pod krokve + 60 mm do SDK roštu (rošt přes přímé držáky , parozábranu natáhnout na laťování ). U koupelny apod. se parozábrana klade až pod všechny vrstvy izolace.

Ing. Pavel Matoušek, technický poradce

E-mail: pavel.matousek@rockwool.cz

Rockwool a.s., U Háje 507/26, 147 00 Praha 4

Největší světový výrobce tepelných, zvukových a protipožárních izolací z kamenné vlny.

odpovědět

Re: skladba střechy   |   odpovídá: Jan Rypl

Vaše skladba není správná , jelikož uvedená fólie není vysoce difúzní membránou a do konstrukce není použitelná a navíc mezi podstřešní fólií a laťováním s krytinou je potřeba vytvořit ventilační vzduchovou mezeru , navíc je navržena nedostatečná tloušťka tepelného izolantu. Proto navrhuji skladbu změnit na :
- střešní krytina s ventilačními prvky u hřebene
- střešní latě
- ventilační vzduchová mezera tl. min. 40 mm (včetně otvorů pro nasávání vzduchu - dole )
- vysoce difúzní membrána (např. Jutadach ) napojená od krokve ke krokvi
- 100 mm tepelná izolace mezi krokvemi
- 60 mm tepelné izolace pod krokvemi v přídavném vodorovném dřevěném roštu
- parotěsně spojená a napojená parozábrana (Jutafol N 110 )
- profily pro podhled s vloženou 40 mm tepelnou izolací
- vlastní deska sádrokartonu

Další aplikační dispozice - viz: http://e-shop.juta.cz/katalog/psf/aplikacni%20manual.pdf

Pokud bude v interiéru koupelna apod. , doporučuji odvětrání tohoto interiéru ventilátorem.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


skladba střechy (č. 5620) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy