eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Dodatečné zateplení eternitové střechy

Autor: N/A 24. 5. 2007

Prosím o radu , jak správně postupovat při zateplování jednoduché sedlové střechy na naší chalupě z 30.let , kde byla v r.1987 udělána tato střecha: latě na krokvích , nějaká obyčejná černá lepenka , eternitové šablony. Do střechy neteče a je zatím větraná jen nad okapy. Najali jsme firmu na vybudování podkroví (obytná kuchyně+ložnice )na celé ploše 5x12m. Zatím jsou osazena jen střešní okna. Námi najatá firma nám v rozpočtu na zateplení uvádí tyto položky: folie tyvek softrop , folie deltafoll , isover domo tl.5cm , isover domotl.16cm. Prostudovala jsem si Vaši poradnu a zdá se mi tepelná izolace nedostatečná (jen 16cm , má být 25-30cm )a ve špatném poměru (není 1:4 nebo 1:5 ). Navíc moc nerozumím těm fóliím: tyvek je hydroizolační membrána a deltafoll chtějí použí jako parozábranu? Prosím a radu , jaké materiály by měly být použity a v jakém pořadí.Tuto fázi rekonstrukce včetně sádrokartonu máme v rozpočtu za 200.000 Kč , a tak chci mít jistotu , že ta firma ví , co dělá.
Děkuji předem za odpověď.
Jitka Čépe

odpovědět

Re: Dodatečné zateplení eternitové střechy   |   odpovídá: Karel Erben

Dobrý den , z Vašeho zadání nevyplývá , zda budete měnit krytinu , či ne. Pokud krytinu měnit budete , pak by firma měla vytvoří souvrství v tomto složení (směrem z interiéru do exteriéru ): SDK podhled , parozábrana DELTA FOL , izolace 5 cm do pomocného laťového roštu pod krokve , izolace 16 cm mezi krokve , pojistná hydroizolace TYVEK SOFT do kontaktu s izolací , větraná vzduchová mezera na výšku kontralatě , krytina na latích nebo na bednění. Pokud krytinu měnit nebudete , pak se celá věc komplikuje. Problém totiž spočívá v tom , jak za daného stavu zajistit odvětrávání střešního pláště. V zásadě by to šlo udělat tak (tentokrát to beru směrem z exteriéru do interiéru ) , že se mezi krokve cca 50 mm pod stávající latě pomocí oboustranné lepicí pásky a latí napne pojistná hydroizolace TYVEK PRO , pak se provede zateplení minerální vlnou 160 mm mezi krokve , které se pro případ potřeby nastaví latěmi na výšku 160 mm , pak se do pomocného laťového roštu provede izolace o tl. 50 mm , pak parozábrana a SDK podhled. 210 mm izolace je v případě takto provedeného řešení dost , i když je to na hraně stanovené normou. Plášť ale lze provést i jinak. S pozdravem ErbenKarel Erben, technický poradce

E-mail: karel.erben@vekamaf.com

VEKAMAF spol. s r.o., Na Ládví 18, 182 00 Praha 8

Výhradní dovoz a prodej střešních systémů GERARD pro ČR a SR.

odpovědět

Re: Dodatečné zateplení eternitové střechy   |   odpovídá: Jan Rypl

V prvé řadě je potřeba vytvořit mezi střešní krytinou (bedněním ) a následnou tepelnou izolací (popř. použitou vysocedifúzní pojistnou hydroizolací ) vertikální ventilační vzduchovou mezeru. Tj. vlastní mezeru tl. cca 4 cm a vstup vzduchu do mezery u kraje střechy (okapu ) a výstup vzduchu z mezery do exteriéru u hřebene (nároží ). Takto je však střecha proveditelná pokud neobsahuje úžlabí.

Pak je možné mezi krokve vypnout danou vysocedifúzní fólii (Tyvek , Jutadach , Dekten ,... ) do zbytku mezi krokve vložit tepelnou izolaci , pod krokve vytvořit vodorovný dřevěný rošt kam se vloží další vrstva tepelné izolace tak , aby celková tloušťka tepelné izolace mezi a pod krokvemi byla min. 180 mm. Pak se vytvoří parotěsnící vrstva (parotěsně spojená a napojená parozábrana ) , např. Jutafol N 110 (+ spojovací a těsnící komponenty ). Následně za pomoci přímých závěsů se vytvoří rošt pro sádrokarton , do kterého se vloží další 40 mm tepelná izolace a vše se zaklopí deskou sádrokartonu.

Tepelná izolace by měla mít lambdu ne větší jak 0 ,04 W/m2.K.

Jan Rypl , rypl@juta.cz , tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Dodatečné zateplení eternitové střechy   |   odpovídá: Karel Erben

Neuvedla jste , zda budete měnit krytinu , či ne. Pokud ji měnit budete , pak by měla být skladba střešního pláště následující (směrem z interiéru do exteriéru ): SDK , parozábrana DELTA FOL , izolace 50 mm v pomocném roštu pod krokvemi , izolace 160 mm mezi krokvemi , pojistná hydroizolace TYVEK SOFT svrchu na krokvích v kontaktu s izolací , kontralatě a krytina na latích či na bednění. Pokud nebudete měnit krytinu , je to složitější. Otázkou totiž je , jak vytvořit pod krytinou větranou a zároveň odvodňovanou vzduchovou mezeru. To podle mého názoru spolehlivě udělat nelze. Polovičatým a nespolehlivým řešením by bylo dát mezi krokve cca 50 mm pod latě s krytinou pojistnou hydroizolaci TYVEK SOFT , tu oboustrannou páskou přilepit ke krokvím zboku. Pak nastavit krokve latěmi zespod , vložit mezi ně 160 mm izolace , pak provést pomocný rošt a do něj dalších 50 mm izolace. Pak provést parozábranu a nakonec SDK na závěsech. Problém ale je v tom , jak zajistit odvětrání vzduchové mezery pod krytinou a jak ji odvodnit - to podle mě spolehlivě nelze. Doporučuji přeložit či vyměnit krytinu. S pozdravem Erben

Karel Erben, technický poradce

E-mail: karel.erben@vekamaf.com

VEKAMAF spol. s r.o., Na Ládví 18, 182 00 Praha 8

Výhradní dovoz a prodej střešních systémů GERARD pro ČR a SR.

odpovědět

Re: Dodatečné zateplení eternitové střechy   |   odpovídá: N/A

Neuvedla jste , zda budete měnit krytinu , či ne. Pokud ji měnit budete , pak by měla být skladba střešního pláště následující (směrem z interiéru do exteriéru ): SDK , parozábrana DELTA FOL , izolace 50 mm v pomocném roštu pod krokvemi , izolace 160 mm mezi krokvemi , pojistná hydroizolace TYVEK SOFT svrchu na krokvích v kontaktu s izolací , kontralatě a krytina na latích či na bednění. Pokud nebudete měnit krytinu , je to složitější. Otázkou totiž je , jak vytvořit pod krytinou větranou a zároveň odvodňovanou vzduchovou mezeru. To podle mého názoru spolehlivě udělat nelze. Polovičatým a nespolehlivým řešením by bylo dát mezi krokve cca 50 mm pod latě s krytinou pojistnou hydroizolaci TYVEK SOFT , tu oboustrannou páskou přilepit ke krokvím zboku. Pak nastavit krokve latěmi zespod , vložit mezi ně 160 mm izolace , pak provést pomocný rošt a do něj dalších 50 mm izolace. Pak provést parozábranu a nakonec SDK na závěsech. Problém ale je v tom , jak zajistit odvětrání vzduchové mezery pod krytinou a jak ji odvodnit - to podle mě spolehlivě nelze. Doporučuji přeložit či vyměnit krytinu. S pozdravem Erben

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Dodatečné zateplení eternitové střechy (č. 3695) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy