eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Oprava střešní fólie

Autor: N/A 28. 8. 2005

Stavební firma dokázala provést střešní fólii "děravou jako řešeto". Po provedení taškové krytiny na latě a kontralatě jsem objevil ve střešní fólii několik desítek malých děr (od cigaret při provádění až po prošlápnutí ). Jak je možné tyto díry opravit? Stačí je pouze přelepit zespoda opravnou páskou , nebo je nutné poškozené kusy vyměnit?
Děkuji J.D.

odpovědět

Re: Oprava střešní fólie   |   odpovídá: Jan Rypl

1 ) v případě malého otvoru do velikosti 1 cm (např. díra po hřebíku ) , lze materiály opravit přelepením otvoru páskou typu JUTAFOL SP 1. Toto lze provést jak ze spodní , tak i z horní strany fólie či membrány.
2 ) otvor větší , avšak do velikosti 15 cm (např. díra po upadnutém stavebním materiálu či nástroji , popř. během manipulace s pojistnou hydroizolací ) , je nutno toto řešit záplatou výhradně z horní (exteriérové ) strany použité pojistné hydroizolace. Použije se tentýž materiál , ze kterého je opravovaná pojistná hydroizolace vytvořena. Aplikace záplaty z hlediska stranového položení materiálu musí být stejná jako je stranové položení opravované pojistné hydroizolace. Připraví se záplata , která příslušný otvor na každou stranu přesahuje min. o 5 cm a max.o 10 cm , záplata se po obvodu podlepí páskou typu JUTAFOL SP 1 , odstraní se krycí liner pásky a záplata se přilepí přes opravovaný otvor. Záplata se nalepuje přes otvor nakoso , tj. čtverec záplaty se umísťuje rohem ke hřebenu , tak aby přípané srážky nebyly směrovány kolmo na spojovací pásku. Místo v době přelepu však musí být prosté prachu , vody či mastnoty. Pokud je takových otvorů v jednom pásu bm pojistné hydroizolace mezi 2 krokvemi více jak 1 , lze je stejným způsobem opravit , pokud otvory jsou od sebe vzdáleny ne méně jak 30 cm. V případě , že otvory jsou blíže , platí níže uvedená zásada č.3 ). V případě , že se otvor nachází pod kontralatí , je nutno nejdříve demontovat kontralať , tj. otvor se nesmí opravovat přelepením záplaty přes kontralať. U materiálů typu Jutadach použít pásku JUTADACH SP.

Veškeré výše uvedené opravy dle bodu 1 ) a 2 ) lze provádět při teplotě vyšší jak +5°C.

3 ) v případě otvoru většího jak 15 cm je nutno celý pás bm pojistné hydroizolace mezi 2 krokvemi odstranit a nahradit ji novým pásem stejného typu pojistné hydroizolace.

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Oprava střešní fólie   |   odpovídá: Ing. Karel Sedláček

Dobrý den ,
poškozené části se dají přelepit , ale záleží jak jsou díry veliké. Pokud jsou díry větší je lepší celé toto pole udělat znovu (myslím tím pole mezi krokvemi ).

S pozdravem


Ing. Karel Sedláček (Construction Eng. )

odpovědět

Re: Oprava střešní fólie   |   odpovídá: Šafránek (Bramac)

Vážený pane Daněk
otvory vzniklé propálením cigarety lze pouze přelepit lepící páskou DivoTape , na větší díry je pak nutné dát záplatu z fólie a tu opěr přilepit Divotapem.
s pozdravem Šafránek

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Oprava střešní fólie (č. 322) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy