eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Zateplení sedlové střechy

Autor: N/A 11. 9. 2006

Dobrý den vážení přátelé , Jablonec nad Nisou 13.05.2006

dovolil jsem si Vás oslovit s přáním poradit s opravou izolace střechy. Jsem spolumajitelem rodinného domu v Jablonci nad Nisou. Byl postaven koncem 80. let minulého století a jak mnozí pamatujete , podmínky pro stavbu podobných objektů nebyly vůbec jednoduché. Nebylo dostatek informací , sehnat vhodný a kvalitní materiál bylo téměř nemožné. Přesto se stavělo…

Tak jako u mnohých jiných , i na našem domku je co předělávat a vylepšovat. Nejdůležitější věcí se však provést dobrou izolaci střechy. Na přiložených snímcích vidíte současný stav. V místě styku krokví a kleštin dochází k úniku tepla , které se začne projevovat , nebo lépe je vidět , především po napadnutí sněhu…

Část pod pruhem beze sněhu je prostor mezi podbitím a střešními taškami Holland zcela vyplněn skelnou vatou – tedy bez vzduchové mezery. Krokve byly zevnitř pobity prkny a poté palubkami. Z vnějšku byla na prkna položena nepískovaná lepenka. Na vrchní straně krokví jsou hřebíky přibité latě a na nich jsou položeny střešní tašky. Poté byl prostor na výšku krokví (18 cm ) vyplněn skelnou vatou. A to až do výše
podlahy půdního prostoru…

Stav vidíte na fotografiích. Aby únik tepla nepokračoval dál , hledám řešení k zateplení. Z pochopitelných důvodů bych si představoval , a je nutné , práce provádět ze střechy. Technicky možné je sejmout tašky vždy v ploše mezi dvěmi až třemi krokvemi , mezi latě vsunout izolaci a tašky vrátit. Pokud tento způsob obnovení izolace je bez záruky kvalitního odizolování , přistoupím na odstranění latí a po zaizolování jejich vrácení zpět , i když budou možná nepoužitelné z důvodu jejich poničení. Nevím…

Uvědomuji si , že se nejedná o jednoduchou práci a proto bych přijal návrh na ocenění kompletní práce. Žádám Vás , máte-li zájem , o návrh technického řešení včetně návrhu ceny a doby realizace. Plocha střechy s nutnou výměnou izolace je cca 90 m2. V případě projevení zájmu Vám podám informací více a budete-li mít zájem si místo provedení prohlédnout , lze se dohodnout telefonicky na čísle 724 150 253. Dům stojí nedaleko centra Jablonce nad Nisou…

Možná se obracím na firmu , která se zabývá pouze prodejem stavebního materiálu a ne stavební činností. V tom případě se Vám omlouvám za obtěžování , ale víte-li o někom , kdo tuto činnost provádí a má dobré reference , budu rád za odeslání kontaktu…

Za rychlou reakci na výše uvedené Vám děkuje

Stanislav Raš


odpovědět

Re: Zateplení sedlové střechy   |   odpovídá: Jan Rypl

Bohužel fotografie portál nezobrazuje , tudíž nelze co posuzovat.

Dle telefonického jednání , však příčina problému bude v tom , že střešní krytina i celá střešní skladba fakticky nemá odvětrání a zároveň v zateplené střešní skladbě není vytvořena parotěsnící vrstva. Tím odchází jak k navýšení tepelné vodivosti konstrukce , tak k výrazné degradaci tepelné izolace a vlastní pálené střešní krytiny (z její spodní strany ). Jelikož nelze hýbat s konstrukcí pohledu , bude patrně nutno přeložit celou střechu , tj. demontovat střešní krytinu , stř.latě i tepelnou izolaci , pomocí oboustraně samolepících pásků a parozábrany vytvořit parotěsnící vrstvu (co nejblíže k podhledu s napojením na nosné dřevěné konstrukce ) , instalovat novou tepelnou izolaci , kontaktní pojistnou hydroizolaci , kontralatě a střešní latě se střešní krytinou.

Bylo by však vhodné provést osobně prohlídku stavby. Pokud máte zájem , mohu toto bezplatně provést a doporučit konkrétní řešení.

Jan Rypl , tel.: 602194045 , rypl@juta.cz

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Zateplení sedlové střechy (č. 2192) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy