eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Možné složení zateplení střechy?

Autor: N/A 28. 8. 2006

Vážení ,
měl bych dotaz na možné zateplení nové střechy. Bylo mi doporučeno jedním stavitelem nahradit část minerální vaty na zateplení polystyrenem , čímž bych údajně měl docílit lepší tepelné izolace podkroví.

Plánované složení zateplení:
-Krytina - pálená taška Jirčanka
-Latě+kontra latě - provětrávací mezera
-Kontaktní paropropustná folie
-Bednění - desky OSB PD 15mm
-5cm desky stabilizovaného polystyrenu (mezi krokve )
-14cm minerální vata ORSIL ORSIK (mezi krokve )
-5cm minerální vata napříč do roštu z latí 5cm
-Parozábrana
-Konstrukce sádrokartonu

Prosím o posouzení vhodnosti kombinace zateplovacích materiálů a celkového složení vrstev zateplení. Při použití polystyrenu v konstrukci zateplení prý dosáhnu podstatného zateplení , ale obávám se , že může dojít ke kondenzaci na deskách PS.

odpovědět

Re: Možné složení zateplení střechy?   |   odpovídá: Karel Sedláček - Saint-Gobain ORSIL s.r.o.

Dobrý den ,

dle mého názoru je tato skladba nevhodná. Pokud používáte difúzně otevřenou folii s Rd = cca 0 ,02 m a pod ní dáte polystyren s min. Rd = 1 ,5 , tak se může stát , že se Vám začne hromadit vlhkost pod polystyrenem , nebude moci z konstrukce volně odcházet a bude zůstávat v tepelné izolaci Orsik.

Dle mého názoru je nutno aby střecha , ,dýchala , , stejně tak i dřevěný krov. K tomuto účelu je minerální izolace ideální. Rozdíl v tepelně-izolační schopnosti minerální izolace a polystyrenu je velmi malý. Pokud chcete zlepšit izolační schopnost , tak můžete zaměnit materiál Orsil Orsik materiálem Isover Domo 035.

S pozdravem
Karel Sedláček

odpovědět

Re: Možné složení zateplení střechy?   |   odpovídá: Jan Rypl

Vaše konstrukce obsahuje několik nedostatků. Aby bylo možné vytvořit takovouto dvouplášťovou konstrukci (bez ventilace mezi bedněním a tepelnou izolací ) , je třeba :
a ) bednění z OSB desek nahradit prkny
b ) jako kontaktní paropropustnou fólii použít vysocedifúzní membránu vhodnou na dotyk s bedněním ( např. Jutadach 135 )
c ) buď při běžné parozábraně (např. Jutafol N ) mezi parozábranu a desku sádrokartonu ještě vložit rošt , nebo jako parozábranu použít vysoceparotěsnou fólii (např. Jutafol Reflex N 150 , Jutafol NAL 170 Speciál ).

Takovéto Vámi plánované zateplení polystyrenem je sice teoreticky možné , ale při montáži je tu riziko vzniku spár mezi deskou polystyrenu a bokem krokví , kde i malinká štěrbina může být příčinou velkých problémů - neúčinosti této vrstvy. Proto je velice závažné při montáži sledovat , aby mezi deskou sádrokartonu a bokem krokví byly tyto štěrbiny tepelně-izolačně utěsněny.

Jan Rypl , rypl@juta.cz ; tel.: 602194045

Jan Rypl, manažer aplikací

E-mail: rypl@juta.cz Telefon: 602 194 045

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n. Labem

Podstřešní fólie, podstřešní membrány a parotěsné fólie.

odpovědět

Re: Možné složení zateplení střechy?   |   odpovídá: Ing. Pavel Matoušek

Vážený pane ,
systém provětrávané šikmé střechy má být směrem vzhůru až k větrací mezeře stále více difuzně otevřený. Pokud se někde prodyšnost (čili difúzní tloušťka ) zhorší - tedy zmenší , dojde k nežádoucímu přibrzdění prostupujících vodních par a jejich kumulaci. To může v souvislosti s rosným bodem vytvořit při kondenzaci riziko havárie a znehodnocení dřevěných prvků krovu. Difuzi zabrzdí jak plošné dřevité panely , tak nevhodný typ izolantu. Do škmé střechy patří měkké a poddajné materiály , které se dokážou přizpůsobit krokvím a s malým přesahem vyrovnávají jejich pohyby a praskání apod.
Rozdíl v tepelných vlastnostech mezi pěnovými plasty a minerální izolací je jen zdánlivý - když na jeden nebo druhý izolant přiložíte teplou dlaň. Jinak si porovnejte technické údaje - liší se snad jen o pár procent. Pokud byste chtěl špičkový tepelně izolační i současně akustický materiál , pak zvláště vhodné desky (i z montážních důvodů ) jsou např. Rockwool Airrock ND.
Ing. Pavel Matoušek , Rockwool , a.s. , tel 596 094 365 , fax 596 033 152 , bezplatná zelená linka 800 161 161 (prac. dny 8 - 16 hod. )

Ing. Pavel Matoušek, technický poradce

E-mail: pavel.matousek@rockwool.cz

Rockwool a.s., U Háje 507/26, 147 00 Praha 4

Největší světový výrobce tepelných, zvukových a protipožárních izolací z kamenné vlny.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Možné složení zateplení střechy? (č. 2117) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy