eStřechy.cz   -   poradna

odpovědětodpovědět

Oprava zateplené střechy

Autor: N/A 26. 4. 2006

Zdravím ,
rád bych se zeptal na možnost rekonstrukce zateplení střechy.
Střecha se sklonem 45° je tvořena kovovým krovem (svařované U profily ) - konstrukce je asi 20 let stará - pokrytá hranickou pálenou taškou. V roce 1998 bylo provedeno zateplení střechy současně s pokusem zobytnit podkroví - sádrokarton. Podkroví se začalo obývat až v roce 2005 kdy se nainstalovaly rádiátory a zima 2005/2006 byla první topnou sezónou ve zmíněném podkroví. Až tuhá zima teprve ukázala nedostatečnost izolace , kdy při mrazech pod -10°C byla při teplotě topení 60°C 14-15°C. Topení bylo zapnuté nepřetržitě. (Normálně se v ostatních místnostech topí na 50°C a teplota se reguluje ventily radiátorů ) .
Zjistil jsem , že skladba střechy je následující: sádrokarton-paroťesná zábrana (místy děravá )-140mm minerální vlny (typ neznámý ) -pálená taška. Mezi taškami a izolací je poměrně velký volný prostor (cca 15-20cm ). Namátkovým odkrytím několika tašek jsem zjistil , že vlna je suchá (alespoň subjektivně ).
Momentálně řeším otázku jak střechu vylepšit aby neměla takové
tepelné ztráty.
1. Je 140mm skutečně tak málo?
2. Jaký postup rekonstrukce byste doporučili? (nejlépe ze strany střechy , nerad bych rozebíral sádrokarton )
3. Na koho bych se mohl obrátit pro důkladnou analýzu současného stavu?

Děkuji za poskytnuté rady a připomínky






odpovědět

Re: Oprava zateplené střechy   |   odpovídá: Karel Erben

Dobrý den , doporučené tloušťky minerálních izolací s ohledem na jejich umístění a sklon střechy naleznete na webové stránce http://www.rockwool.cz/\ 140 mm je skutečně málo. Navíc nepíšete , zda se tato izolace nachází mezi jednotlivými U profily nebo zda je nějak zavěšena pod nimi. To samozřejmě hraje roli. Porušená parozábrana je také problém - pokud jsou v ní díry , tak to je , jako kdyby tam nebyla vůbec. Ohledně aplikace izolace se obraťte na oddělení aplikací fy JUTA - viz http://www.juta.cz\

Karel Erben, technický poradce

E-mail: karel.erben@vekamaf.com

VEKAMAF spol. s r.o., Na Ládví 18, 182 00 Praha 8

Výhradní dovoz a prodej střešních systémů GERARD pro ČR a SR.

odpovědět

Re: Oprava zateplené střechy   |   odpovídá: Tomáš Peterka

Dobrý den. Pro způsob opravy bude rozhodující umístění ocelových profilů vůči izolaci , o tom se bohužel nezmiňujete.
Pokud je chybně provedena parozábrana , může se také poměrně výrazně podílet na tepelných ztrátách objektu , nicmémě ve vašem případě má zřejmě vliv především malá tloušťka tepelné izolace.
Pokud by měla být provedena nová parozábrana bude rozhodující její vedení kolem ocelocých konstrukcí.
Zateplení by možná bylo možno provést nad ocelovou konstrukcí.
Pokud by jste měl zájem o návrh řešení pošlete mi prosím více informací o krovu na mail.
Ing.Tomáš Peterka
+420 737 281 269
Dektrade a.s. - Atelier stavebních izolací

Ing. Tomáš Peterka, technický poradce

E-mail: tomas.peterka@dektrade.cz

DEKTRADE a.s. - Atelier stavebních izolací, Tiskařská 10/257, 108 28 Praha 10

Střechy - fasády - izolace

odpovědět

Re: Oprava zateplené střechy   |   odpovídá: Ing. Pavel Matoušek

Dobrý den ,
bez důkladné analýzy střechy na místě lze jen odhadnout , že zásadní potíže působí asi následující faktory a jejich kombinace:
1. porušená parozábrana - ta bude v okamžiku zateplení na správnou míru pro funkci střechy velmi důležitá - ale domnívám se , že bez zásahu do sádrokartonového obkladu a jeho konstrukce zespodu v budoucnu může přivodit až havárii systému ,
2. kombinace kovových krovů a zateplení - kovové krovy nelze zateplovat tak jako dřevěné krovy a trámové stropy , tj. vložením izolace mezi prvky , protože ocelové profily přinášejí obrovské tepelné ztráty (izolace může být jako souvislá vrstva nad nimi anebo pod nimi ) ,
3. i když pominu ocelové prvky krovu , tloušťka minerální izolace 140 mm je nedostatečná , představuje asi o 60 % větší ztrátu tepla než minimální zateplení požadované normou ČSN 73 0540 - díl 2.
Domnívám se , že váš případ potřebuje stavební průzkum a osobu , která navrhne seriózní řešení. I na tomto portálu naleznete možnosti , kde hledat dobrého znalce nebo projektanta.
Ing. Pavel Matoušek , Rockwool , a.s. , tel. 596 094 365 , fax 596 033 152 , bezplatná zelená linka 800 161 161 (prac. dny 8 - 16 hod. )

Ing. Pavel Matoušek, technický poradce

E-mail: pavel.matousek@rockwool.cz

Rockwool a.s., U Háje 507/26, 147 00 Praha 4

Největší světový výrobce tepelných, zvukových a protipožárních izolací z kamenné vlny.

Dotaz byl odeslán odborným technikům předních výrobců stavebních materiálů.
Pokud i Vy hledáte odbornou radu, využijte náš systém a vložte svůj dotaz do poradny eStřechy CZ.


Sledovat příspěvek e-mailem

E-mail:


Oprava zateplené střechy (č. 1676) - eStřechy.cz
střechy pod jednou střechou
eStřechy.cz
Akční slevy   |   Poptávky   |   Poradna   |   Inzerce   |   Výrobky   |   InfoStřechy